Oblicza Komunikacji 3. Tabloidyzacja języka i kultury

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Pokonferencyjny tom ukazujący się w serii „Oblicza Komunikacji” wnosi istotny wkład w polskie badania nad przeobrażeniami kultury i współczesnych mediów. Artykuły autorstwa badaczy reprezentujących różne dyscypliny składają się na definicję, szerokie omówienie oraz ocenę zjawiska tabloidyzacji. Przedmiotem zainteresowania jest nie tylko tabloidyzacja mediów, ale także tabloidyzacja kultury i tabloidyzacja w komunikacji społecznej.

Rozprawy

 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Kulturowe źródła tabloidyzacji przekazów medialnych
 • BOGUSŁAW SKOWRONEK, Definicja kognitywna terminów „tabloid” i „tabloidyzacja”. O pułapkach różnorodnych znaczeń
 • ZBIGNIEW BAUER, „Twój głos w Twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji
 • MICHAŁ DROŻDŻ, Tabloidyczna „produkcja” sensu i wartości
 • MARIAN BUGAJSKI, Kultura tabloidów a język
 • JAN PLESZCZYŃSKI, Przestrzeń aksjologiczna mediów popularnych i jakościowych

Analizy i studia przypadków

 • ADAM SZYNOL, Tabloidy na polskim rynku — bilans zysków i strat
 • PAWEŁ NOWAK, Marketingowy archetyp MIŁOŚCI i WSPÓLNOTY jako sposób tabloidyzacji komunikacji politycznej w języku mediów
 • AGNIESZKA DZIOB, O sprawie „Agaty” — studium przypadku
 • DANUTA KĘPA-FIGURA, Językowe wymiary tabloidyzacji — studium przypadku
 • MAGDALENA STECIĄG, Ekooszołomy burzą domy, czyli o tabloidyzacji dyskursu ekologicznego
 • GRAŻYNA STACHYRA, Radio kontra tabloid?
 • JUSTYNA JANUS, Tabloidyzacja języka informacji telewizyjnej
 • JERZY BINIEWICZ, Tabloidyzacja dyskursu naukowego
 • OLGA BIAŁEK-SZWED, Voyeuryzm medialny na łamach polskich tabloidów

Recenzje i omówienia

 • IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, [rec.] Wojciech Kajtoch, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej
 • TOMASZ PIEKOT, O dwóch inicjatywach z kręgu polskich studiów nad dyskursem (WAD i D-ART)

Summaries

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter