Oblicza Komunikacji 4. Tabloidy, język, wartości, obraz świata

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 36,00 PLN   10,00 PLN  

Kolejny, 4. numer czasopisma "Oblicza Komunikacji" poświęcony jest w całości mediom tabloidowym. Autorzy artykułów skupiają się zarówno na języku polskich tabloidów, jak i na zawartym w nich systemie wartości. Omawiają też tabloidowy obraz świata oraz typowe dla tej prasy strategie i konwencje komunikacyjne. W kolejnych numerach "Oblicz Komunikacji" Czytelnicy znajdą wyczerpujące omówienie najważniejszych zjawisk współczesnej komunikacji społecznej dokonywane z perspektywy komunikologicznej, tzn. łączącej podejścia językoznawcze, socjologiczne, medioznawcze i semiotyczne. Dotychczas ukazały się numery specjalne poświęcone problemom ideologizacji i tabloidyzacji komunikacji i kultury.

Rozprawy

 • MAGDALENA WOJDYŁA, Tabloidy w badaniach medioznawczych
 • BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA, Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych
 • MAGDALENA MATEJA, „Świat przedstawiony” zamiast obrazu rzeczywistości? Kreacyjny potencjał mediów brukowych
 • KAZIMIERZ OŻÓG, Człowiek — język — świat według współczesnych polskich tabloidów (zarys problematyki)
 • LUDMILA KOURCHAK, Content organization tendencies of a tabloid (illustrated by the discourse category “theme” in “Komsomolskaya Pravda”)
 • BARBARA SOBCZAK, Sposoby przyciągania i utrzymywania uwagi w tabloidach na przykładzie dziennika „Fakt”
 • MICHAŁ SARNOWSKI, „Komsomolskaja Prawda”: od ideologicznej tuby do tabloidu
 • WOJCIECH KAJTOCH, W świecie tabloidowych nagłówków. Ich retoryka oraz tworzony przez nie obraz rzeczywistości
 • MAGDALENA WOJDYŁA, Wybrane wyznaczniki stylu tabloidów (na podstawie pierwszych stron gazet)
 • EWA MODRZEJEWSKA, Polityka w „Fakcie”, fakt w polityce
 • MAGDALENA PIECHOTA, Nauka i jej konteksty w e-wydaniach „Faktu”

Analizy i studia przypadków

 • ANNA SZEWCZYK, KATARZYNA WARDZAŁA, Tabloidy internetowe — serwisy plotkarskie w Polsce (na przykładzie serwisów Pudelek.pl i Pardon.pl)
 • AGATA WIĄCEK, Sposoby przedstawiania życia prywatnego osób znanych na łamach tabloidu (na przykładzie Kazimierza Marcinkiewicza i Cezarego Pazury)
 • DOROTA BRZOZOWSKA, Humor w tabloidach
 • ELŻBIETA KACZMARSKA, MAGDALENA STEFANIAK, JOANNA SUSFAŁ, O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich
 • MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”
 • MAŁGORZATA MARCJANIK, JAGODA BLOCH, Łamanie norm grzeczności jako „atrakcyjna” figura retoryczna
 • MARTA WĄSIK, Związki frazeologiczne w polskich tabloidach
 • KATARZYNA LISOWSKA, Obraz kobiety w tabloidach „Super Express” i „Fakt” — stereotypy, język i zdjęcia
 • EWA DULNA-RAK, ANNA NIEPYTALSKA-OSIECKA, Darmozjady, obiboki i złodzieje, czyli obraz polityków, urzędników i administracji państwowej na łamach tabloidów „Fakt” i „Super Express”
 • KATARZYNA HOŁOJDA, Wizerunek celebryty w polskiej prasie tabloidowej

Recenzje i omówienia

 • MARCIN POPRAWA, [rec.] Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004
 • EWELINA MOROŃ, [rec.] Agnieszka Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie

Summaries

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter