Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich 1657-1680

Paweł Klint
ISBN: 978-83-229-3270-4
Liczba stron: 496
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2011
Nakład wyczerpany

Staropolskie testamenty to źródła niezwykle ciekawe. Są świadectwem ludzkich emocji, religijności, ale też podejścia do doczesnych problemów – a wszystko to niemal w przeddzień spodziewanej śmierci lub zagrożeń, które mogą ją spowodować. Książka prezentuje ponad dwieście takich dokumentów spisywanych przez szlachtę żyjącą w drugiej połowie XVII w. w Wielkopolsce. Wśród ich autorów są kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, bogaci i biedni – wszyscy jednakowo w obliczu śmierci pragnący uporządkować swoje ziemskie sprawy i zadbać o życie wieczne.

Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nota od wydawcy

Źródło

 1. Ulepszenie testamentu Reginy z Żydowskich, wdowy po Janie z Rydzyny Pawłowskim, z 9 sierpnia 1646 roku
 2. Testament Marianny z Kleistów, wdowy po Marcinie Sokolnickim, z 24 lutego 1650 roku
 3. Testament Stanisława Komorowskiego z 16 maja 1651 roku
 4. Testament Andrzeja Niegolewskiego, starosty pobiedziskiego, z 26 maja 1651 roku
 5. Testament Samuela Bogurskiego z 12 października 1652 roku
 6. Testament Jakuba Kobelińskiego z 5 lutego 1653 roku
 7. Testament Wojciecha Wojsławskiego z 20 września 1653 roku
 8. Testament Jana z Oporowa Ostrowskiego, wojskiego kruszwickiego, z 8 października 1654 roku
 9. Testament Jana Pruszaka Bieniewskiego z 1 czerwca 1655 roku
 10. Testament Wojciecha Wilkońskiego z 21 listopada 1655 roku
 11. Testament Jana Boguckiego z 2 marca 1656 roku wraz z suplementem
 12. Testament Jerzego Sobockiego z 4 marca 1656 roku
 13. Testament Andrzeja Rosnowskiego z 15 kwietnia 1656 roku
 14. Testament Małgorzaty z Chrząstowskich, wdowy po Mikołaju Dokowskim, z 20 sierpnia 1656 roku
 15. Testament Łukasza Pigłowskiego z 2 grudnia 1656 roku
 16. Testament Andrzeja Milewskiego z 4 stycznia 1657 roku
 17. Testament Jakuba Wysockiego z 17 lutego 1657 roku
 18. Testament Stanisława z Bnina Śmigielskiego z 4 marca 1657 roku i suplement do testamentu z 13 marca 1657 roku
 19. Testament Świętosława Węgierskiego z 21 marca 1657 roku
 20. Testament Marianny z Wolskich, wdowy po Janie Zakrzewskim, z 15 czerwca 1657 roku
 21. Testament Andrzeja Wąglikowskiego (?) z 30 czerwca 1657 roku
 22. Testament Barbary z Rusinowskich, wdowy po Piotrze Kurowskim, z 10 grudnia 1657 roku
 23. Testament Marianny z Rożnowskich, żony primo voto Sebastiana Ćwiklińskiego, secundo voto Jana Ciołkowskiego, z około 1658 roku
 24. Testament Małgorzaty z Lisieckich, wdowy po Andrzeju Śliwnickim, z około 1658 roku
 25. Testament Aleksandra Łaskowskiego z 21 stycznia 1658 roku
 26. Testament Bartłomieja Smardowskiego z kwietnia 1658 (?) roku
 27. Testament Jana Korzboka Łąckiego, starosty nakielskiego, z 10 lipca 1658 roku
 28. Testament Zofii ze Smoszewskich, wdowy po primo voto Andrzeju z Sielca Witosławskim i secundo voto Stanisławie Pogorzelskim kasztelanie kaliskim, z 17 lipca 1658 roku
 29. Testament Stanisława Władysława Wojnowskiego z 11 grudnia 1658 roku
 30. Testament Jerzego Ścibora Chełmskiego z około 1659 roku
 31. Testament Jana Trzebińskiego z 25 kwietnia 1660 roku
 32. Testament Wojciecha Łoińskiego z 23 maja 1660 roku
 33. Testament Aleksandra z Balina Balińskiego z 14 sierpnia 1660 roku
 34. Testament Piotra Zakrzewskiego z 23 sierpnia 1660 roku
 35. Testament Mikołaja Rożnowskiego z 14 stycznia 1661 roku
 36. Testament wraz z inwentarzem ruchomości księdza Sebastiana Trzaskowskiego, proboszcza czackiego, z 7 lutego 1661 roku
 37. Testament Krystyny z Bielewskich sive Bielejewskich, wdowy po Adamie Naramowskim, z 8 marca 1661 roku
 38. Testament Mikołaja Gosławskiego z 18 maja 1661 roku
 39. Testament księdza Marcina Bielickiego, proboszcza gosławskiego, z 28 czerwca 1661 roku
 40. Testament Sebastiana Grzębskiego z 2 lipca 1661 roku
 41. Testament Tomasza Piotrachowskiego z 20 września 1661 roku
 42. Testament Stanisława Swinarskiego z 21 września 1661 roku
 43. Testament Jakuba z Kaliny Kalińskiego z 14 października 1661 roku
 44. Testament Zofii z Laskownickich, żony Jana Szołdrskiego cześnika kaliskiego, z 13 lutego 1662 roku
 45. Testament Kazimierza na Tucznie Tuczyńskiego z 11 marca 1662 roku
 46. Testament Agnieszki z Zielonackich, wdowy po Marcinie Dziatkowskim, z 16 marca 1662 roku
 47. Testament Marcina Skoroszewskiego z 20 kwietnia 1662 roku
 48. Testament Anny z Suchorskich z 25 kwietnia 1662 roku
 49. Testament Piotra Szczuckiego z 4 lipca 1662 roku
 50. Testament Jana Borkowskiego z 4 października 1662 roku
 51. Testament Krzysztofa z Sienna Piekarskiego z 24 stycznia 1663 roku
 52. Testament Wojciecha Wierusza Bielskiego z 9 lutego 1663 roku wraz z dopiskami z 8 lutego 1665 roku i 2 stycznia 1666 roku
 53. Testament Łukasza Karniowskiego z 14 lutego 1663 roku
 54. Testament Barbary z Urbanowskich, wdowy po Stanisławie Skrzetuskim, z 28 lutego 1663 roku
 55. Testament Anny z Mołodzińskich, żony N. Gliszczyńskiego, z 12 marca 1663 roku
 56. Testament Stanisława Skrzetuskiego z 11 maja 1663 roku
 57. Testament Adama Błaszkowskiego z 3 sierpnia 1663 roku
 58. Testament Małgorzaty z Karnkowskich, wdowy po primo voto Wojciechu Łuszkowskim, secundo voto Macieju Klęczkowskim, z 17 lutego 1664 roku
 59. Testament Reginy ze Stawskich, wdowy po primo voto Andrzeju Cielmowskim, secundo voto Macieju Świerkockim, z 6 marca 1664 roku
 60. Testament Piotra z Konar Kołaczkowskiego z 8 kwietnia 1664 roku
 61. Testament Teresy z Gądeckich, wdowy po primo voto Bartłomieju Żychlińskim i secundo voto Mikołaju Rożnowskim, z 2 października 1664 roku
 62. Testament Anny z Wolskich z 31 grudnia 1664 roku
 63. Testament Andrzeja z Konar Kołaczkowskiego z 1664 roku
 64. Testament Aleksandra Bobeckiego z 22 stycznia 1665 roku
 65. Testament Aleksandra Broniewskiego z 19 lutego 1665 (?) roku
 66. Testament Andrzeja Mioduskiego z 31 marca 1665 roku
 67. Testament Marcina Odolińskiego z 8 czerwca 1665 roku
 68. Testament Wojciecha Chwałkowskiego z 26 czerwca 1665 roku
 69. Testament Baltazara Jedleckiego z 1 stycznia 1666 roku
 70. Testament Stefana Komorowskiego z 6 stycznia 1666 (?) roku
 71. Testament Wojciecha Ulatowskiego z 7 stycznia 1666 roku
 72. Testament Anny z Borzysławskich, wdowy po primo voto Stanisławie Wojciechu Pcinińskim i żony secundo voto Stanisława Muchlińskiego, z 10 stycznia 1666 roku
 73. Testament wraz inwentarzem ruchomości Władysława Gorzyńskiego z 11 marca 1666 roku
 74. Testament Jakuba z Latalic Strzałkowskiego z 16 marca 1666 roku
 75. Testament Marcina Kędzierzyńskiego z 1 maja 1666 roku
 76. Testament Jadwigi z Potockich z 10 maja 1666 roku
 77. Testament Barbary z Kretkowskich, wdowy po primo voto Hieronimie Rozdrażewskim kasztelanie międzyrzeckim i secundo voto Hieronimie Radomickim wojewodzie inowrocławskim, z 18 sierpnia 1666 roku
 78. Testament Łukasza Karniowskiego z 21 października 1666 roku
 79. Testament Jana Grzymisławskiego z 10 grudnia 1666 roku
 80. Testament Krzysztofa Mycielskiego z 6 stycznia 1667 roku
 81. Testament Heninga Dyderyka Borka, pułkownika wojsk cesarskich, z 7 stycznia 1667 roku
 82. Testament Piotra Dzierzbińskiego z 26 marca 1667 roku
 83. Testament Aleksandra Dunina z 3 maja 1667 roku
 84. Testament Mikołaja Domiechowskiego z 18 maja 1667 roku
 85. Testament Piotra Radońskiego, podstarościego kaliskiego i pisarza grodzkiego konińskiego, z 28 lipca 1667 roku
 86. Testament Doroty z Droszewskich, żony Mikołaja Zdanowskiego, z 2 października 1667 roku
 87. Testament Jakuba Rychwalskiego z 11 października 1667 roku
 88. Testament Zofii z Kotowieckich, wdowy po primo voto Marcinie Gałczyńskim i żony secundo voto Macieja Lipskiego, z 19 listopada 1667 roku
 89. Testament Doroty z Naczesławskich, wdowy po Mikołaju Gałęskim, z 22 listopada 1667 roku
 90. Testament Stanisława z Grochowisk Strzeleckiego z 9 maja 1668 roku
 91. Testament Marianny Teresy z Przeradowskich, wdowy po primo voto Jakubie Rzelskim, żony secundo voto Władysława Kaczkowskiego, z 22 lipca 1668 roku
 92. Testament Aleksandra Osieckiego z 24 października 1668 roku
 93. Testament Zofi i z Pacynowskich, żony Dobrogosta Kotarbskiego, z 13 listopada 1668 roku
 94. Testament Dobrogosta Wyganowskiego, sędziego grodzkiego bydgoskiego, z 27 listopada 1668 roku
 95. Testament Dobrogosta Pacynowskiego z 4 stycznia 1669 roku
 96. Testament Walentego z Wybranowa Chlebowskiego, pisarza grodzkiego pyzdrskiego, z 3 marca 1669 roku
 97. Testament Ewy Wardęskiej z 20 lipca 1669 roku
 98. Testament Jakuba Waleriana Trąmpczyńskiego z 27 sierpnia 1669 roku
 99. Testament Jana Przybyszewskiego z 25 listopada 1669 roku
 100. Testament Mikołaja Będzyńskiego z 15 stycznia 1670 roku
 101. Testament Elżbiety z Kczewskich, żony N. Bojanowskiego, z 24 stycznia 1670 roku
 102. Testament Władysława Kaczkowskiego z lutego 1670 roku
 103. Testament Macieja Świejkowskiego z 5 marca 1670 roku
 104. Testament Wawrzyńca Trzcińskiego z 22 kwietnia 1670 roku
 105. Testament Anny z Kowalskich, wdowy po Jakubie Przybyszewskim, z 4 maja 1670 roku
 106. Testament Jakuba Rogowskiego z 18 maja 1670 roku
 107. Testament Krzysztofa Ossowskiego z 7 czerwca 1670 roku
 108. Testament wraz z dyspozycją i rejestrem ruchomości Heleny z Lubińskich, wdowy po primo voto Janie Cieszkowskim i secundo voto Janie Pawłowskim, z 11 czerwca 1670 roku
 109. Testament Józefa Grabowieckiego z 11 sierpnia 1670 roku
 110. Testament Marcina z Napruszewa Napruszewskiego, burgrabiego ziemskiego kaliskiego, z 9 października 1670 roku wraz z załącznikiem z 26 listopada 1671 roku
 111. Testament Stefana Silnickiego z 21 listopada 1670 (?) roku
 112. Testament Ludwika Golcza z 28 listopada 1670 roku
 113. Testament Jana Konstantego z Bnina Opalińskiego, wojewodzica poznańskiego, z 9 lutego 1671 roku
 114. Testament Wawrzyńca Błażeja Stawickiego z 21 lutego 1671 roku
 115. Testament Anny z Gułtowskich, wdowy po Wojciechu Rogowskim, z 3 kwietnia 1671 roku
 116. Testament Franciszka Kozielskiego z 9 kwietnia 1671 roku
 117. Testament Hieronima Pogorzelskiego, starosty powidzkiego, z 8 maja 1671 roku
 118. Testament Zofii z Sobockich, wdowy po Adrianie z Przyłęku Grocie, z 12 maja 1671 roku
 119. Testament Mikołaja Skrzetuskiego, rotmistrza wojsk Jego Królewskiej Mości, z 20 lipca 1671 roku
 120. Testament Pawła z Chomęcic Morawskiego, poborcy województwa poznańskiego, z 29 lipca 1671 roku
 121. Testament Jana Trzcińskiego z 10 sierpnia 1671 roku
 122. Testament Jana Sobiejuskiego z 12 lipca 1672 roku
 123. Testament Jakuba z Modły Molskiego z 25 lipca 1672 (?) roku
 124. Testament Andrzeja Drogoszewskiego z 19 września 1672 roku
 125. Testament Jana Wojciecha Wojnarowskiego, podpułkownika wojsk Jego Królewskiej Mości, z 30 września 1672 roku
 126. 1Testament Zofii z Sokołowskich, żony Bogusława Schlichtinga, z 11 października 1672 roku
 127. Testament Adama Swiniarskiego z 10 listopada 1672 roku
 128. Testament Anny z Uchańskich, wdowy po primo voto Andrzeju Goryńskim, secundo voto Danielu Krzewskim, z 17 grudnia 1672 roku
 129. Testament Stanisława z Pilicy Korycińskiego z około 1673 roku
 130. Testament Andrzeja Zawadzkiego z 17 stycznia 1673 roku
 131. Testament Marcina Tańskiego, pisarza grodzkiego wschowskiego, z 3 lutego 1673 roku
 132. Testament Mikołaja Cieleckiego z 14 lutego 1673 roku
 133. Testament Jana Stanisława Starneckiego z 28 marca 1673 roku
 134. Testament Marcina Broniewskiego z 2 kwietnia 1673 roku
 135. Testament Krystyny Skaławskiej, wdowy po primo voto Jakubie Rogowskim i żony secundo voto Franciszka Lubowieckiego, z 8 maja 1673 roku
 136. Testament Jerzego Budziejewskiego z 29 maja 1673 roku
 137. Testament Wojciecha Gutkowskiego z 1 czerwca 1673 roku
 138. Testament Marianny z Góreckich, żony Kazimierza Rowińskiego, z 1 lipca 1673 roku
 139. Testament Jana Małachowskiego z 17 lipca 1673 roku
 140. Testament Jana Ulatowskiego, podrotmistrza chorągwi Władysława Michała Skoroszewskiego chorążego poznańskiego, z 21 lipca 1673 roku
 141. Testament Jana z Nieborowa Tarnowskiego z 30 sierpnia 1673 roku
 142. Testament Piotra Stanisława Górskiego z 18 września 1673 roku
 143. Testament Wawrzyńca Stanisława Przyborowskiego, byłego podczaszego kaliskiego, z 20 listopada 1673 roku
 144. Testament Łukasza Krzywickiego z 29 grudnia 1673 roku
 145. Testament Stefana Zakrzewskiego z 1674 roku
 146. Testament Reginy Katarzyny z Podleskich z 12 marca 1674 roku
 147. Testament Mikołaja Przybyszewskiego z 25 maja 1674 roku oraz załącznik z 5 lipca 1674 roku
 148. Testament Stanisława Czarnotulskiego z 31 (?) maja 1674 roku
 149. Testament Anny z Lisowskich sive Liszewskich, żony Jana Podczaskiego, z 30 stycznia 1675 roku
 150. Testament Elżbiety ze Skrzetuskich, wdowy po primo voto Franciszku Przysieckim i żony secundo voto Wojciecha Krąpiewskiego, z 19 marca 1675 roku
 151. Testament Anny z Bogurskich, żony Bogusława Szeliskiego, z 22 marca 1675 roku
 152. Testament Anny ze Strzałkowskich, żony Aleksandra Budziejewskiego, z 30 marca 1675 roku
 153. Testament Jana Pogonowskiego z 8 kwietnia 1675 roku3
 154. Testament Mikołaja Olechniewicza z 11 kwietnia 1675 roku
 155. Testament Jakuba Przybysławskiego z 21 kwietnia 1675 roku
 156. Testament Marianny z Kobierzyckich, wdowy po Zygmuncie Łęskim, z 24 kwietnia 1675 roku
 157. Testament Andrzeja Kokowskiego z 1 maja 1675 roku
 158. Testament Marianny z Zawadzkich, wdowy po Marcinie z Wierzbna Rydzyńskim podsędku wschowskim, z 15 sierpnia 1675 roku
 159. Testament księdza Piotra Stanisława Górskiego z 25 października 1675 roku
 160. Testament Wojciecha Małachowskiego z 13 listopada 1675 roku
 161. Testament Wojciecha Rogozińskiego z 6 stycznia 1676 roku
 162. Testament Dobrogosta Jaskóleckiego z 24 stycznia 1676 roku
 163. Testament Krzysztofa Zdzarskiego z 20 marca 1676 roku
 164. Testament Stanisława Radowickiego z 4 kwietnia 1676 roku
 165. Testament Adama Konarzewskiego z 10 kwietnia 1676 roku
 166. Testament Jakuba Urbanowskiego z 5 maja 1676 roku
 167. Testament Katarzyny z Rososkich, wdowy po Marcinie Szkudlskim, z 16 maja 1676 roku
 168. Testament Katarzyny z Chociszewskich, żony Stanisława Karasia Jaroszewskiego, z 22 maja 1676 roku
 169. Testament Andrzeja Boksy Radoszewskiego, kasztelana wieluńskiego, z 6 sierpnia 1676 roku
 170. Testament Wojciecha Świerczyńskiego z 20 września 1676 roku
 171. Testament Marcina Kłosińskiego z 24 grudnia 1676 roku
 172. Testament Jacka Kęszyckiego z 5 lutego 1677 roku
 173. Testament Hieronima Broniewskiego z 13 lutego 1677 roku
 174. Testament Elżbiety z Przyborowskich z 23 lutego 1677 roku
 175. Testament Dobrogosta Bronikowskiego z 1 marca 1677 roku
 176. Testament Macieja Kierskiego z 21 kwietnia 1677 roku
 177. Testament Wojciecha Zaleskiego z 12 czerwca 1677 roku
 178. Testament Barbary z Łukomskich, wdowy po Stanisławie Grabowieckim, z 21 stycznia 1678 roku
 179. Testament Andrzeja Gałęskiego z 29 stycznia 1678 roku
 180. Testament Marcina Lisieckiego z 6 kwietnia 1678 roku
 181. Testament Jana Kurnatowskiego z 19 maja 1678 roku
 182. Testament Heleny z Trzebińskich, wdowy po N. Suchodolskim, z 10 września 1678 roku
 183. Testament Małgorzaty Czeskiej z około 1679 roku
 184. Testament Krzysztofa Żychlińskiego z 9 stycznia 1679 roku
 185. Testament Marcina Pietrachowskiego z 28 stycznia 1679 roku
 186. Testament Łucji z Kuczkowskich, wdowy po primo voto Macieju Mierzewskim, żony secundo voto Sebastiana Gałęskiego, z 10 marca 1679 roku
 187. Testament Macieja Bielickiego z 16 kwietnia 1679 roku
 188. Testament Dadźboga Imbiera Objezierskiego z 18 kwietnia 1679 roku
 189. Testament Wojciecha Przesmyckiego z 1 maja 1679 roku
 190. Testament Marianny z Wyganowskich, żony Wojciecha Cucharskiego, z 12 maja 1679 roku
 191. Testament Marcelli z Rzeczyckich, wdowy po Stanisławie Gołkowskim, z 15 maja 1679 roku
 192. Testament Zofii z Węgierskich, żony Wawrzyńca Wścieklicy, z czerwca 1679 roku
 193. Testament Stefana Sokołowskiego z 5 sierpnia 1679 roku
 194. Testament Stanisława Zakrzewskiego z 23 sierpnia 1679 roku
 195. Testament Adama Kowalskiego z 1 września 1679 roku
 196. Testament Teodory z Wyrzyskich, wdowy po primo voto Wojciechu Charszewskim i żony secundo voto Jakuba Złotnickiego, z 12 grudnia 1679 roku
 197. Testament Pawła Gogolewskiego z 28 marca 1680 roku
 198. Testament Jana Ostrowskiego z 4 kwietnia 1680 roku
 199. Testament Bogumiły z Siekierzeckich, żony Kazimierza Bojanowskiego, z 26 kwietnia 1680 roku
 200. Testament Jana Łojewskiego z sierpnia 1680 roku
 201. Testament Andrzeja Bronikowskiego z 28 listopada 1680 roku

Objaśnienie skrótów i oznaczeń

Bibliografia

Indeks osób i miejscowości

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter