Przegląd Prawa i Administracji LXXXVIII

Mariusz Jabłoński, Maciej Trzciński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 120
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Tom 88 „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera zbiór artykułów poświęconych złożonej i bardzo różnorodnej problematyce ochrony dziedzictwa kultury. Przedstawione w nim artykuły dotyczą z jednej strony praktycznych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, z  drugiej zaś odnoszą się na przykład do nowych form przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Pośród artykułów znajdują się m.in.: tekst wybitnego specjalisty prof. W. Kowalskiego,  zajmującego się trudną problematyką restytucji zabytków uznanych za tzw. straty wojenne, czy omówienie budzących ostatnio duże kontrowersje regulacji prawnych dotyczących amatorskich poszukiwań zabytków.

ARTYKUŁY

  • Anna Frankiewicz, Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP
  • Monika Jankowska-Sabat, Zabytek nieruchomy a dziedzictwo architektoniczne. Uwagi w związku z ratyfikacją Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy
  • Wojciech Kowalski, Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej
  • Wiesław Pływaczewski, Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki — skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania
  • Maciej Trzciński, Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków? Między legendą a rzeczywistością

RECENZJE

  • Marta Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, Toruń 2009, ss. 359 (Marek Maciejewski)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter