Przegląd Prawa i Administracji LXXXIX

Mariusz Jabłoński, Maciej Trzciński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 116
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 21,00 PLN   10,00 PLN  

Ochrona dziedzictwa kultury staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania prawników reprezentujących różne gałęzie prawa. Nie ulega wątpliwości, iż problematyka prawnej ochrony dziedzictwa kultury była przez lata podejmowana w zasadzie wyłącznie przez środowisko historyków sztuki, konserwatorów czy muzealników. Nowe realia prawne oraz społeczno-gospodarcze ujawniły wiele, dotąd nierozpoznanych bądź marginalizowanych, problemów związanych z ochroną dziedzictwa kultury, zwłaszcza jego materialnych komponentów, jakimi są zabytki. Przedstawione w numerze 89 „Przeglądu Prawa i Administracji” artykuły podejmują m.in. zagadnienie funkcjonujących w kraju baz danych obiektów skradzionych bądź nielegalnie wywiezionych z kraju.

 

I. DZIEDZICTWO KULTUROWE I JEGO OCHRONA

  • OLGIERD JAKUBOWSKI, Bazy danych skradzionych i nielegalnie wywiezionych dóbr kultury jako element systemu ochrony dziedzictwa kulturowego
  • JAKUB ŁUKACZYŃSKI, Wybrane zagadnienia prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach Unii Europejskiej
  • MARCIN SABACIŃSKI, Kilka uwag o realizacji przepisów ochrony zabytków. Problemy praktyczne
  • KATARZYNA ZALASIŃSKA, Rola państwa i obywatela w ochronie zabytków

II. PROBLEMY GOSPODARKI I EKONOMII

  • СТЕПАН ПАНЧИШИН, ОЛЕКСАНДР КУНДИЦЬКИЙ, Фінансова база відтворення землі як фактора виробництва в умовах ринкової трансформації економіки України
  • WOLFGANG SCHRÖDER, INGMAR PIROCH, Finanzierung des Umweltschutzes in der Europäischen Union am Beispiel der Gemeinsamen Agrarpolitik

III. PRAKTYKA STOSOWANIA PRAWA

  • MARIUSZ JABŁOŃSKI, SYLWIA JAROSZ-ŻUKOWSKA, Praktyka udostępnienia informacji publicznej — kwestie sporne

IV. VARIA

  • PIOTR LEWANDOWSKI, Problemy ochrony prawnej zabytkowych militariów. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter