Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655

Paweł Klint
ISBN: 978-83-229-3238-4
Liczba stron: 400
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Cena: 39,00 PLN   

Książka jest wynikiem badań nad transakcjami dotyczących szlacheckich majątków ziemskich położonych w jednym z wielkopolskich powiatów w okresie staropolskim. Przedstawia w ujęciu dynamicznym zmiany struktury majątkowej, zainteresowanie szlachty nabywaniem i sprzedawaniem dóbr ziemskich. Osobnym zagadnieniem w pracy są rozważania nad rolą uzyskiwanego dzięki majątkom ziemskim kredytu w gospodarowaniu szlachty tego regionu. Analiza tych zagadnień pozwala na określenie skali przedsiębiorczości właścicieli ziemskich – zarówno w wypadku dziedziców, jak i podnajemców dóbr. Badania nad szlacheckim obrotem ziemią pozwalają również określić zmiany cen i wartość dóbr ziemskich przed potopem szwedzkim.

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Wstęp

Rozdział I. Powiat kcyński w pierwszej połowie XVII wieku

 1. Granice i obszar powiatu
 2. Warunki naturalne
 3. Struktura osadnicza
 4. Sieć parafialna
 5. Liczba i struktura ludności
 6. Struktura własności
 7. Sytuacja gospodarcza wsi szlacheckich

Rozdział II. Rodzaje i liczba transakcji dotyczących majątków ziemskich

 1. Akty kupna-sprzedaży i darowizny
 2. Dzierżawy
 3. Kupnorenty
 4. Wyderkafy
 5. Zastawy
 6. Cesje
 7. Transakcje niewyjaśnione
 8. Czas i miejsce zawierania transakcji
 9. Ogólna liczba transakcji i charakter rynku obrotu ziemią

Rozdział III. Przemiany struktury majątkowej szlachty
Rozdział IV. Przedmiot transakcji

 1. Transakcje dotyczące dużych majątków
 2. Transakcje dotyczące kilkuwioskowych majątków i pojedynczych osad
 3. Transakcje dotyczące cząstek wsi
 4. Wsie puste, folwarki i inne osady gospodarcze
 5. Siedziby rodzin szlacheckich
 6. Miejscowości leżące poza powiatem
 7. Majątki kościelne
 8. Własność królewska

Rozdział V. Rodzinne i sąsiedzkie transakcje majątkowe

 1. Transakcje rodzinne
 2. Transakcje sąsiedzkie

Rozdział VI. Wielkopolscy posesjonaci — uczestnicy transakcji (zbiorowość i jednostki)

 1. Liczba kontrahentów
 2. Pozycja społeczna uczestników transakcji
 3. Kobiety w umowach ziemskich
 4. Kredytobiorcy i kredytodawcy
 5. Relacje między dziedzicami a najemcami dóbr
 6. Osiągnięcia majątkowe uczestników transakcji
 7. Szlachta spoza powiatu kcyńskiego w transakcjach ziemskich

Rozdział VII. Ceny dóbr ziemskich i wielkość obrotu

 1. Uwagi wstępne
 2. Zmiany cen majątków ziemskich w latach 1626–1655
 3. Wielkość obrotu

Podsumowanie
Indeks osób i miejscowości
Summary
Spis tabel
Spis wykresów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0