Witkacy na scenach PRL-u

Piotr Rudzki
ISSN: 2658-137X
ISBN: 978-83-229-3327-5
Liczba stron: 700
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 54,00 PLN   35,00 PLN  

Dzieje sceniczne Witkacego to ważny rozdział historii teatru w okresie PRL-u. Rozpoczyna je Mątwa w Teatrze Cricot 2 Tadeusza Kantora (12 maja 1956), a zamyka inscenizacja sztuki ONI w marcu 1989. Odbyło się ponad sto premier w teatrach dramatycznych, muzycznych, lalkowych, eksperymentalnych, studenckich, amatorskich, szkolnych oraz radiowych i w teatrze telewizji. Autor omawia je w porządku chronologicznym, opisując lub rekonstruując ich kształt sceniczny. Witkacy okazał się trudnym wyzwaniem dla teatru i o to, jak grać jego sztuki, spierali się krytycy, a odpowiedzi szukali najwybitniejsi twórcy: Erwin Axer, Jerzy Grzegorzewski, Zygmunt Hübner, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Maciej Prus, Krzysztof Pankiewicz, Józef Szajna i inni. Nie tylko to było powodem atrakcyjności dramaturgii Witkacego, ale przede wszystkim zawarta w niej wizja społeczeństwa zunifikowanego, która łatwo dawała się aktualizować jako krytyka panującego w Polsce po roku 1945 systemu społeczno-politycznego. Czy udało się znaleźć „styl Witkiewiczowski”? Co to znaczy, że Witkacy został „przeszajnowany”? Kiedy koń zamawiający whisky w barze jest śmieszny? Jak się zostaje klasykiem? Jaki wpływ miała cenzura na repertuar teatrów w Polsce? Co się musi zdarzyć, aby awangardowe dzieło stało się „przebojem” stanu wojennego? Czy Witkacy odniósł sukces, czy był tylko modny? Na te i inne pytania odpowiada książka Piotra Rudzkiego.

 

UWAGA: ostatnie egzemplarze, posiadają uszkodzony grzbiet okładki.

Wprowadzenie

O przedwojennych inscenizacjach sztuk Witkacego w Polsce słów kilka

Część I. Pierwsze powojenne inscenizacje (1956–1963)

 • Witkacy Tadeusza Kantora
 • Początek — Mątwa
 • W małym dworku
 • Wariat i zakonnica
 • Kurka Wodna
 • Koniec — Nadobnisie i koczkodany
 • Wariat i zakonnica w małym dworku
 • Szewcy zawieszeni
 • W małym dworku oraz Wariat i zakonnica w Teatrze Dramatycznym w Warszawie
 • W małym dworku w Bydgoszczy
 • W małym dworku, Szewcy oraz Wariat i zakonnica w teatrach propozycji i na scenach studenckich
 • W małym dworku na scenie amatorskiej w Lublinie
 • W małym dworku w Koszalinie
 • Prapremiera ONYCH w Akademickim Teatrze Prób „Centon”

Część II. Trudna stabilizacja (1964–1970)

 • Witkacy Jerzego Jarockiego
 • Prapremierowa inscenizacja Matki
 • Szewcy
 • Matka w Czystej Formie Jarockiego
 • Teraz oni
 • Kurka Wodna w Teatrze Narodowym
 • ONI Franciszka Starowieyskiego
 • Szewcy Włodzimierza Hermana w Teatrze Kalambur
 • Prapremiera Szalonej lokomotywy w Teatrze 38
 • Mister Price w Katowicach
 • Prapremiera Sonaty Belzebuba w Białymstoku
 • Mątwa i Wścieklica zamiast Szewców w Narodowym
 • Wścieklica w Teatrze Wybrzeże
 • Wrocławscy ONI w Warszawie
 • Prapremiera Gyubala Wahazara w Poznaniu
 • Wścieklica z Zabawą Sławomira Mrożka w objeździe
 • Sonata Belzebuba w Łodzi
 • Prapremiera Nadobniś i koczkodanów w Studenckim Teatrze IWG
 • ONI Nowe Wyzwolenie Józefa Szajny
 • Prapremiera Bezimiennego dzieła w Krakowie
 • Wahazar w Kalamburze, Wahazar w Narodowym, Bezimienne dzieło w Teatrze Wybrzeże — inscenizacje zatrzymane przez cenzurę
 • Pragmatyści W małym dworku Krzysztofa Pankiewicza
 • Sonata Belzebuba Włodzimierza Hermana
 • W małym dworku Krystyny Meissner
 • Sonata Belzebuba Wandy Laskowskiej
 • Witkacy Jerzego Grzegorzewskiego
 • Demoniczny nadkabaret
 • Szewcy w bielach i szarościach
 • Witkacy Macieja Prusa
 • Jan Maciej Karol Wścieklica
 • Szewcy w Kaliszu
 • Szewcy w Warszawie
 • Gyubal Wahazar
 • Szewcy w PWST w Krakowie
 • Między matkami
 • Matka Tadeusza Minca
 • Nowe Wyzwolenie z Pelikanem Augusta Strindberga we Wrocławiu
 • W małym dworku Zygmunta Hübnera w Teatrze Telewizji
 • Sonata Belzebuba w Rzeszowie
 • Psychologiczna Matka Erwina Axera
 • Matka Waldemara Krygiera

Część III. Dramatopisarz na usługach (1971–1981)

 • Festiwal Szewców
 • Szewcy Wojciecha Boratyńskiego w Bielsku-Białej
 • Szewcy Stanisława Wieszczyckiego w Białymstoku
 • Szewcy w Szczecinie
 • Szewcy Stanisława Wieszczyckiego w Rzeszowie
 • Szewcy Wojciecha Boratyńskiego w Gnieźnie
 • Szewcy w Płocku
 • Szewcy we Wrocławiu
 • Szewcy w Jeleniej Górze
 • Szewcy Jacka Bunscha w Wałbrzychu
 • Szewcy w Sopocie
 • Szewcy ponownie w Szczecinie
 • Karuzela z Wścieklicami
 • Wścieklica przypomniany
 • Wścieklica „à la manière Prus”
 • Wścieklica naturalistyczny
 • Wścieklica kontrowersyjny
 • Wścieklica powtórzony
 • Wścieklica realistyczny
 • Wścieklica podwojony
 • Wścieklica historyczny
 • Wścieklica osamotniony
 • Wścieklica autorski
 • Wścieklica zniechęcony
 • Wścieklica Tadeusza Janczara
 • Wścieklica jednorazowy
 • Wścieklica ze sławojką w tle
 • Prapremiera Janulki, córki Fizdejki
 • Witkacy Krystiana Lupy
 • Nadobnisie i koczkodany w krakowskiej PWST
 • Telewizyjny Wariat i zakonnica
 • Nadobnisie i koczkodany w Jeleniej Górze
 • Pragmatyści
 • Bezimienne dzieło albo Teatr ujawnienia
 • Prapremiera Macieja Korbowy i Bellatrix albo Teatr Strefy
 • Witkiewicz rozrywkowy
 • Prapremiera Panny Tutli-Putli
 • Szalona lokomotywa w Teatrze STU

Część IV. Końcówka (1982–1989)

 • Szewcy na wojnie
 • Toruńscy Szewcy Jerzego Krasowskiego, czyli wiatr historii
 • Szewcy w wannie, czyli rewia w Katowicach
 • Szewcy Jacka Bunscha we Wrocławiu, czyli reaktywacja
 • Szewcy w Teatrze Powszechnym w Łodzi, czyli wierność
 • Szalony autor Szewców w Lublinie, czyli optymizm
 • Warszawscy Szewcy Jerzego Krasowskiego, czyli kabaret
 • Szewcy w Opolu, czyli rozbrojenie
 • Kurka wodna z tym jubileuszem
 • Czas na Gyubala Wahazara
 • Prapremiera Niepodległości trójkątów
 • Kurka Wodna Andrzeja Markowicza
 • Janulka, córka Przegrodzkiego
 • Tak zwana ludzkość w obłędzie, czyli ostatni performans

Zakończenie

Spis inscenizacji

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Summary

Indeks osób

Spis fotografii

Fotografie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter