Michael Willmann i jego malarska pracownia

Andrzej Kozieł
ISBN: 978-83-229-3356-5
Liczba stron: 872
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Książka Andrzeja Kozieła Michael Willmann i jego malarska pracownia jest pierwszym polskojęzycznym monograficznym opracowaniem twórczości Michaela Lucasa Leopolda Willmanna (1630–1706) — najwybitniejszego malarza doby baroku na Śląsku i zwieńczeniem wieloletnich badań autora nad obrazami „śląskiego Apellesa”.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza to prezentacja dostępnej wiedzy na temat życia Willmanna i jego rodziny, kariery malarskiej, działalności pracowni artysty, jego dochodów z pracy oraz recepcji w dziełach innych artystów. Drugą zaś tworzy kompletny katalog znanych, wykonanych od 1650 r. aż do 1723, obrazów Willmanna i jego warsztatowych współpracowników, podzielony na trzy części: własnoręcznych dzieł, wykonanych przez warsztatowych współpracowników i sukcesorów oraz zaginionych lub zniszczonych, a prawdopodobnie wykonanych w lubiąskiej pracowni. Każda z prac ma notę katalogową informującą o temacie, materiale i technice, wymiarach, aktualnym miejscu przechowywania, historii, dotychczasowej literaturze oraz najważniejszych ustaleniach na temat jego fundacji, autorstwa, datowania, ewentualnych pierwowzorów, recepcji oraz znaczenia dla twórczości artysty. Noty do istniejących obrazów zawierają aktualne ilustracje dzieła, a do obrazów zaginionych lub zniszczonych, jeśli zachowały się, archiwalne fotografie. Katalog zamyka bibliografia wszystkich publikacji na temat twórczości Willmanna, poprzedzona aneksem z wypisami z najważniejszych rękopiśmiennych źródeł archiwalnych do życia i artystycznej działalności mistrza i jego pracowni.

Na 872 stronach znajdują się 633 ilustracje. Prosty język, ciekawostki z życia i twórczości artysty oraz bogaty materiał ilustracyjny sprawiają, iż książka zainteresuje zarówno fachowców: historyków sztuki, konserwatorów, malarzy i muzealników, jak i wszystkich miłośników twórczości Willmanna i śląskiego baroku.

 • Wstęp
 • Rozdział 1. Co wiemy o Michaelu Willmannie i jego rodzinie
 • Rozdział 2. Jak kształtowała się kariera Michaela Willmanna jako malarza na Śląsku
 • Rozdział 3. Jak wyglądała i funkcjonowała malarska pracownia Michaela Willmanna
 • Rozdział 4. Ile zarabiał Michael Willmann
 • Rozdział 5. Za co ceniono obrazy Michaela Willmanna, zanim zaczęto je badać.
 • Zakończenie, czyli dlaczego Michael Willmann odniósł sukces

KATALOG

 • Część A. Dzieła Michaela Willmanna wykonane przez niego własnoręcznie w całości lub w znacznej części
 • Część B. Dzieła wykonane przez warsztatowych współpracowników i sukcesorów Michaela Willmanna
 • Część C. Zaginione lub zniszczone dzieła uznawane za prace Michaela Willmanna oraz jego warsztatowych współpracowników i sukcesorów
 • Część D. Najważniejsze archiwalne źródła tekstowe do życia i twórczości Michaela Willmanna i jego warsztatu

Bibliografia

Summary

Indeks osobowy

Indeks ikonograficzny

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter