Oblicza Komunikacji 5. Analiza dyskursu: centrum – peryferie

Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 29,00 PLN   10,00 PLN  

Tom „Oblicza Komunikacji” 5/2012 poświęcony jest analizie dyskursu. Wśród siedmiu rozpraw znalazły się teksty ukazujące między innymi: centra, hybrydy i zmiany społeczno-dyskursywne wpływające na destabilizację relacji centrum–peryferie w odbiorze społecznym; zakotwiczone w lingwistycznych tradycjach podejścia do analizy dyskursu w Niemczech; dorobek współczesnej mśli francuskich dyskursywistów; aktualny obraz badań nad dyskursem, prowadzonych w środowisku językoznawców polonistów; przemiany szkół lingwistycznych związane z ewolucją szkół i syntezę badań nad polskim dyskursem publicznym; badania dyskursu ludycznego w opolskiej szkole stylistycznej; metody językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu. W części Analizy i studia przypadków opublikowano następujące rozważania: dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech; wielopłaszczyznowa lingwistyczna analiza dyskursu w pigułce oraz problemy tłumaczenia wiadomości dziennikarskich (przypadek Łotwy w polskich mediach).

Rozprawy

 • ANNA DUSZAK, Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna
 • WALDEMAR CZACHUR, DOROTA MILLER, Niemiecka lingwistyka dyskursu — próba bilansu i perspektywy
 • HALINA GRZMIL-TYLUTKI, Francuska analiza dyskursu i jej recepcja w Polsce
 • BOŻENA WITOSZ, Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym
 • MARCIN POPRAWA, Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy
 • DOROTA BRZOZOWSKA, Badania dyskursu ludycznego w opolskiej szkole stylistycznej
 • ALEKSANDRA PAWLIKOWSKA, Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

Analizy i studia przypadków

 • ŁUKASZ KUMIĘGA, MAGDALENA NOWICKA, Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech
 • DOROTA MILLER, Ze Wschodu na Zachód, czyli wielopłaszczyznowa lingwistyczna analiza dyskursu w pigułce
 • GRZEGORZ ZARZECZNY, Problemy tłumaczenia wiadomości dziennikarskich (przypadek Łotwy w polskich mediach)

Recenzje i omówienia

 • MAGDALENA STECIĄG, [rec.] Richard J. Alexander, Framing Discourse on Environment. A Critical Discourse Approach
 • KATARZYNA DROGOWSKA, [rec.] Jacek Wasilewski, Opowieści o Polsce. Retoryka narracji
 • JAN WIECZOREK, [rec.] Piotr P. Chruszczewski, Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter