Studia Systematica 3. Wiedza

Damian Leszczyński (red.)
ISBN: 978-83-229-3387-9
Liczba stron: 376
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 45,00 PLN   15,00 PLN  

Trzeci tom „Studia Systematica” poświęcony jest jednemu z kluczowych zagadnień z zakresu epistemologii — problemowi wiedzy. Zawarte w tomie artykuły ukazują rozmaite filozoficzne próby ujęcia tego problemu, zarówno klasyczne, jak i współczesne, związane z różnymi sposobami rozumienia samej wiedzy i poznania, przedmiotami, jakich wiedza może dotyczyć, jej typami, modyfikacjami oraz warunkami. W tomie zawarte są studia poświęcone systematycznej rekonstrukcji wybranych stanowisk znanych z dziejów myśli filozoficznej (filozofia starożytna, filozofia średniowieczna, neokantyzm, fenomenologia, filozofia nauki), a także rozprawy dotyczące szczegółowych kwestii pojawiających się w ramach tradycyjnych i współczesnych projektów epistemologicznych (problem poznania Boga, zagadnienie samowiedzy, samoświadomości i wiedzy percepcyjnej, status poznania matematycznego, trudności związane z tzw. klasyczną definicją wiedzy, problem sceptycyzmu i relatywizmu, zagadnienie wiedzy utajonej, rozróżnienie na wiedzę teoretyczną i praktyczną).

 • Wstęp
 • ARTUR PACEWICZ, O„klasyczności” klasycznej koncepcji wiedzy
 • MICHAŁ GŁOWALA, Jak wiedza otwiera człowiekowi oczy? Modus sciendi i metafizyka wiedzy ludzkiej w scholastyce XIII–XVII wieku
 • PIOTR S.MAZUR, Poznanie Bytu Pierwszego w ujęciu filozofii klasycznej
 • AGNIESZKA KIJEWSKA, Mikołaja z Kuzy koncepcja doctae ignorantiae: jej źródła i poprzednicy
 • TOMASZ KUBALICA, Wiedza w neokantyzmie
 • PIOTR ŁACIAK, Samoświadomość i wiedza. Husserl a problem poznania absolutnej subiektywności
 • MARIA BIELAWKA, Samowiedza w Husserlowskiej fenomenologii
 • MAREK ROSIAK, Z archeologii wiedzy. Zarys konstytucji przedmiotu spostrzeżenia zmysłowego
 • LESZEK KOPCIUCH, Wiedza moralna w koncepcjach niemieckiej etyki fenomenologicznej. Wybrane zagadnienia
 • MAREK SIKORA, Problem wiedzy w świetle matematycznej i eksperymentalnej tradycji badawczej
 • MATEUSZ KOTOWSKI, Status wiedzy naukowej w filozofii konwencjonalistycznej
 • ZBIGNIEW PIETRZAK, Wiedza jako wielość obrazów. Perspektywa ewolucyjna
 • JACEK WOJTYSIAK, EWA ODOJ, Jak udoskonalić klasyczną definicję wiedzy?
 • JAN WOLEŃSKI, Logika epistemiczna i sceptycyzm
 • DAMIAN LESZCZYŃSKI, Wiedza, relatywizm i sceptycyzm
 • CEZARY MORDKA, Wiedza emocjonalna
 • SZYMON WRÓBEL, Wokół pojęcia wiedzy utajonej
 • PAWEŁ KAWALEC, Replikowalność wiedzy a transhumanistyczny stan osobliwości
 • MAGDALENA ŻARDECKA-NOWAK, Skuteczność polityczna i prawda naukowa, czyli jak to, co praktyczne łączy się z tym, co teoretyczne
 • Indeks nazwisk
 • Indeks pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter