Studia Archeologiczne XLVI. Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski

Krzysztof Wachowski
ISBN: 978-83-229-3391-6
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Książka jest pierwszym w literaturze archeologicznej dziełem poświęconym treściom zabytków, w przeważającej ilości wydobytych z ziemi, bo pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych. Ważne jest ograniczenie tych treści do sfery profanum, przez co traktować ją można jako dzieło całkowicie nowatorskie. Na uwagę zasługuje również obszerny materiał ilustracyjny, uzupełniający narrację.

Z recenzji prof. Leszka Kajzera

 • Wprowadzenie

I. Miłość dworna — wierność

 1. Przedstawienia par
 2. Gesty
 3. Poezja miłosna
 4. Obyczajowość turniejowa
 5. Symbolika darów
 6. Alegorie miłości i wierności
 7. Dewizy i monogramy
 8. Satyra na miłość

II. Symbolika stołu

 1. Ryt obmycia rąk
 2. Sztućce
 3. Sakralizacja płynu
 4. Magia napoju — problem „napoju miłosnego”
 5. Naczynia stołowe jako manifestacja bogactwa

III. Symbolika zamknięcia i uwolnienia

IV. Symbolika zwierząt i roślin

 1. Zwierzęta
 2. Rośliny

V. Rzadsze przykłady symboliki

 1. Drobna plastyka figuralna
 2. Hazard a symbolika
 3. Manifestacja bogactwa
 4. Apotropaizm
 5. Gwiazda i półksiężyc
 6. Symbolika wody

VI. Symbolika średniowieczna w Polsce na tle europejskim

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks nazw miejscowości, uwzględnionych w pracy, z których pochodzą znaleziska kultury materialnej

Spis rycin zamieszczonych w tekście

Spis rycin na końcu książki

Ryciny

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter