Central European Journal of Communication. Volume 7, No 1 (12), Spring 2014

Bogusława Dobek-Ostrowska, Gianpietro Mazzoleni (red.)
ISSN: 1899-5101
Liczba stron: 176
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 21,00 PLN   10,00 PLN  

Publikowanie „Central European Journal of Communication” jest jednym z najważniejszych zadań programowych realizowanym przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Tytuł ma podkreślać rosnące znaczenie nauki mediów i komunikacji, a także badań w postkomunistycznej Europie. Celem czasopisma jest promowanie badań prowadzonych w tej części świata, integracja społeczności międzynarodowej i budowa tzw. pomostu pomiędzy badaczami w młodych i dojrzałych demokracjach.

 • Gianpietro Mazzoleni, Guest Editor’s introduction
 • Igor Vobič, Three paradigms of journalistic objectivity in Slovenian press history
 • Urszula Doliwa, Larisa Rankovic, Time for community mediain Central and Eastern Europe
 • Rocío Zamora, José Carlos Losada, The importance of “contextual intelligence” in political leadership audience perception
 • Vasyl V. Kucherenko, Cindy T. Christen,  Ability to spot and resist manipulated media news about international affairs: Does political knowledge provide it?
 • Daria Taradai, How news domestication may blur conflict: Coverage of the 2008 South Ossetia War in Ukraine
 • Wojciech Walczak, Crowdsourcing the mainstream.An analysis of the most frequently posted links on Facebook
 • Li Ji, Other-projected environmental image: A conceptual framework
 • Ryszard Filas, Paweł Płaneta, Zeszyty Prasoznawcze (1958–2013). An outline of the structure, content and social features of the quarterly
 • Interview: Walery Pisarek: Polish media studies between past and future. The role of the Press Research Centre (OBP) in Cracow
 • Book reviews
 • Notes on contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter