Estudios Hispánicos XXI: Contraste y periferia

José Luis Losada Palenzuela
ISBN: 978-83-229-3417-3
Liczba stron: 224
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Kolejny, dwudziesty pierwszy numer wrocławskiego czasopisma naukowego Estudios Hispánicos przynosi owoce badań hispanistów z Polski, Czech, Hiszpanii, Egiptu i Argentyny, które, chociaż poświęcone są różnym dyscyplinom – mamy tu prace językoznawcze, przekładoznawcze, literaturoznawcze, teatrologiczne oraz historyczne – zostały zebrane przez redaktora tomu, José Luisa Losadę Palenzuela, pod wspólnym mianownikiem określonym w tytule jako „Kontrasty i peryferie”. Duża część z piętnastu  artykułów pomieszczonych w tomie to, co naturalne w wypadku polskiego czasopisma hispanistycznego, wyniki badań kontrastywnych, polsko-hiszpańskich. Drugi człon tytułu tomu – peryferie – odnosi się do pozostałych prac, które uzupełniają klasyczne rozumienie prezentowanych tematów o nowe, uznawane dotąd za marginalne aspekty. Są wśród nich m.in. dwie prace poświęcone hiszpańskiemu mistycyzmowi, dwie analizy twórczości eseistycznej czy badania nad twórczością Jorge de Sena i Lincolna Silva. Tom zamykają recenzje wybranych hispanistycznych prac naukowych opublikowanych w ostatnim czasie w Polsce, Hiszpanii oraz w Niemczech. 

JOSÉ LUIS LOSADA PALENZUELA, Presentación del volumen
ESTUDIOS
JANUSZ BIEŃ, Objetividad discursiva. Estudio contrastivo hispano-polaco
MAKSYMILIAN DROZDOWICZ, Lincoln Silva, iconoclasta
MARIA FALSKA, El personaje femenino en la estructura dramática de la trilogía polaca de Patricia Suárez
ANA GARRIGA ESPINO, “Vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo”: el intercambio epistolar entre Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda
ABDEL HAMID GHALAB, El laberinto de Fernando Arrabal como obra trágica
MONIKA GŁOWICKA, La perífrasis incoativa empezar a + infinitivo y sus equivalentes en polaco
MARLENA KRUPA, Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz
JAVIER LÓPEZ QUINTÁNS, Raros, extravagantes y diferentes en los trabajos críticos de Emilia Pardo Bazán
EWA ŁUKASZYK, Sangue e leite. A transmutação andrógina no Físico prodigioso de Jorge de Sena
AGNIESZKA MATYJASZCZYK GRENDA, El exilio como impulso creativo en la obra de Witold Gombrowicz (entre la nostalgia y la crítica)
BARBARA OBTUŁOWICZ, La familia Czartoryski y sus vínculos con España con La dama del armiño al fondo
JOAQUÍN RIQUELME RIBAS, La disciplina como clave contemporánea en un artículo de Juan-Eduardo Cirlot
JULIO JUAN RUIZ, Temática teológica en tres cuentos de Jorge Luis Borges
WITOLD SOBCZAK, Acerca del estatus lingüístico y algunas peculiaridades gramaticales del espanglish
MABEL GRETA VELIS BLINOVA, Paz en la Tierra de Stanisław Lem: la diversidad de géneros y estilos en su traducción al español
RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA

Albrecht BUSCHMANN, Max Aub und die spanische Literatur zwischen Avantgarde und Exil, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2012, 279 pp. Por Trinidad Marín Villora
Alicja HELMAN, Kamila ŻYTO (eds.), Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, Warszawa, Fundacja KINO, 2011, 343 pp. Por Anna Olchówka
Barbara Maria KAZIMIERCZAK, Koncepcje rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, Olsztyn, Instytut Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013, 229 pp.  Por Barbara Manasterska
Agnieszka KŁOSIŃSKA-NACHIN, Miguel de Unamuno y el modernismo. Aproximación a la prosa unamuniana, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, 288 pp. Por Anna Olchówka
Trinidad MARÍN VILLORA, Entre espacios, entre exilios. Los espacios del exilio en la narrativa mexicana de Anna Seghers, Max Aub y Pere Calders, Würzburg, Königshausen & Neuman, 2013, 232 pp. Por José Luis Losada Palenzuela
Petr POLÁK, El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco europeo, Brno, Masarykova Univerzita, 2011, 97 pp. Por Izabela Krzak
Piotr SAWICKI, Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska. Poszerzanie horyzontów, Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2013, 338 pp. Por Amelia Serraller Calvo
Josep SOLERVICENS, Antoni L. MOLL (eds.), La poètica renaixentista a Europa. Una recreació del llegat clàssic, Barcelona, Punctum & Mimesi, 2011, 241 pp. Por Trinidad Marín Villora
Ewa STALA, Los dobletes etimológicos en español (1611–1739), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, 437 pp. Por Joanna Popowicz

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter