Oblicza Komunikacji 6. Język władzy

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 27,00 PLN   10,00 PLN  

Język władzy to już 6. numer czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Autorzy reprezentujący różne metodologie badań nad komunikacją, językiem i dyskursem przyglądają się władzy jako symbolicznej kategorii społecznej w różnych odmianach tekstu. Przedmiotem opisu są: retoryka władzy i dominacji w debacie publicznej, języku mediów (w rozmowie, wywiadzie telewizyjnym), różnych sferach życia społecznego i instytucjonalnego (m.in. w urzędzie i dyskursie wyznaniowym).
Zjawiska komunikacyjne i językowe analizowane są w perspektywie kulturowej — autorzy pokazują wpływ władzy, dominacji i przywództwa na zachowania komunikacyjne i dyskursy publiczne, których sferą poznawczą są takie kategorie, jak: płeć, wyznanie, urząd, pamięć społeczna. Tom zawiera rozprawy teoretyczno-metodologiczne oraz analizy i studia przypadków.

 

Rozprawy

  • KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKI, Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki władzy
  • ARTUR REJTER, Władza płci w perspektywie komunikacyjnej
  • EWA MALINOWSKA, Językowe wykładniki władzy w urzędzie
  • AGNIESZKA KULA, Artykuł publicystyczny w tygodnikach społeczno-politycznych. O kilku dualizmach
  • AGNIESZKA MAŁOCHA-KRUPA, Kobieta poza władzą. Polemika emancypacyjna z kulturą androcentryczną

Analizy i studia przypadków

  • LUIZA RZYMOWSKA, Studium retoryczne dwóch stylów przywództwa w Dyrygencie Andrzeja Wajdy
  • MAŁGORZATA MARCJANIK, Dziennikarz-uzurpator. Na przykładzie wywiadów prasowych
  • ALEKSANDRA PAWLIKOWSKA, Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego
  • MAREK OSTROWSKI, Proces norymberski i powstanie warszawskie a literatura obozowa PRL

Recenzje i omówienia

  • JAN MIODEK, [rec.] Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter