Słowa niemodne? Kultura – Symbol – Tradycja

Izolda Topp
ISBN: 978-83-229-3446-3
Liczba stron: 280
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 43,00 PLN   

„Kultura”, „symbol”, „tradycja” to słowa uznawane dziś za zużyte bądź niemodne. Jednak nadal stanowią część kulturowej rzeczywistości i mogą służyć do jej opisu. Autorka próbuje się im przyjrzeć, wędrując między pojęciem a rzeczywistością, co ilustrują analizy przykładowych zjawisk i procesów tak różnych, jak przemiany technik ekstazy i syberyjskiego szamanizmu, moda na prywatność oraz zawiłe losy rzeczy i idei; jak przekształcenie lasu w park tematyczny czy transformacje dolnośląskiej pamięci. Analizy te łączy sposób rozumienia kultury, uznanie jej związku z wartościami za podstawowy trop w poszukiwaniu swoistości kultury. Książka dzieli się na trzy części. Część pierwsza: Kultura w obliczu przemiany stawia wobec pytania, czy taki sposób rozumienia kultury może służyć dziś ukazaniu jej dynamiki i zróżnicowania. Część druga: Między symbolem a metaforą przedstawia koncepcję symbolu jako uobecnienia wartości i wskazuje na postępujący proces zastępowania symbolu przez metafory, emblematy bądź znaki. W części trzeciej: Od tradycji ku pamięci procesy muzealizacji, estetyzacji i prywatyzacji przeszłości opisywane są jako przemiany charakteryzujące współczesną kulturę.

 • Wprowadzenie

Część pierwsza. KULTURA W OBLICZU PRZEMIANY

 • OD KULTURY PO TRANSKULTUROWOŚĆ. O religijnych kontekstach metaforycznego języka refleksji o kulturze
 • UTRACONA PAMIĘĆ KULTURY. O interpretacji związku świadomości i kultury w hermeneutycznych koncepcjach jej kryzysu
 • SYMBOL W HERMENEUTYCE, czyli sztuka i kicz interpretacji
 • O PRZYSZŁOŚCI MIĘDZY WIZJĄ A ZAANGAŻOWANIEM
 • KULTURA POSTRELIGIJNA? O pojmowaniu religii w odczarowanym świecie
 • MUZYKA I MEDYTACJA. O technikach ekstazy
 • MODA NA PRYWATNOŚĆ

Część druga. MIĘDZY SYMBOLEM A METAFORĄ

 • KULTURA POSTSYMBOLICZNA? Symbol w polskiej myśli o kulturze końca XX wieku
 • KAMIEŃ JAKO SYMBOL, czyli o wtajemniczeniu w materię
 • SZKATUŁKA. Znaki sekretne i uobecnienie tajemnicy
 • SŁOWO JAKO SYMBOL
 • O RADOŚCI I JEJ UOBECNIENIU. Wokół ikony Bożego Narodzenia
 • KOBIECE OBLICZA EUROPEJSKOŚCI. Europa i Maria
 • LAS JAKO PARK TEMATYCZNY

Część trzecia. OD TRADYCJI KU PAMIĘCI

 • KULTURA POSTTRADYCYJNA? O tradycji w kulturze współczesnej
 • OD PRZEŻYTKU DO ZABYTKU. Obraz kultury ludowej w PRL
 • OD ETNOPARTY DO PRODUKTU TRADYCYJNEGO. Dwa modele reaktywacji kultury ludowej
 • WALIZKA WSPOMNIEŃ. Dolnośląskie dziedzictwo — pamięć i zapomnienie
 • DROGA. W poszukiwaniu toposów polskiej pamięci na Dolnym Śląsku
 • POLSZCZYZNA JAKO JĘZYK SAKRALNY. „Nadbużańscy olędrzy” z okolic Irkucka w obliczu pytania o tożsamość
 • TRADYCJA I PAMIĘĆ W CZASACH TRANSFORMACJI. O współczesnym szamanizmie na Syberii

Nota edytorska
Bibliografia
Summary
Indeks pojęć
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter