Estudios Hispanicos XXII: Lletres catalanes

Trinidad Marín Villora, Justyna Ziarkowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3478-4
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 29,00 PLN   15,00 PLN  

Kolejny, już dwudziesty drugi, monograficzny i dwujęzyczny numer wrocławskiego czasopisma naukowego "Estudios Hispánicos" został przygotowany przez dr Trinidad Marín Villora oraz prof. Justynę Ziarkowską i nosi tytuł Lletres catalanes. Gromadzi on dziewięć artykułów dotyczących literatury katalońskiej, napisanych w języku hiszpańskim i katalońskim przez czterech badaczy krajowych oraz pięciu katalonistów z Hiszpanii. Ukazuje się on 126 lat po uznawanej za pierwszy polski tekst katalonistyczny pracy zatytułowanej Literatura katalańska autorstwa prof. Edwarda Porębowicza, znakomitego romanisty i rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wolumin ten jest zatem wkładem redakcji i autorów "Estudios Hispánicos" w rozwój badań nad historią, kulturą i literaturą Katalonii w Polsce. Prezentowane wyniki badań w znacznej mierze dotyczą literatury współczesnej, mowa jest o pisarstwie Josepa Lozano, Pere Caldersa, Francesc Trabala, Mercè Rodoreda i Joana Brossy, chociaż część tekstów dotyczy także literatury dawnej np. XV-wiecznego poety Ausiàsa March czy renesansowego pisarza Bernata Metge. Tom zamyka blok recenzji prezentujący nowości wydawnicze związane z polską hispanistyką.

TRINIDAD MARÍN VILLORA, JUSTYNA ZIARKOWSKA. Presentación del volumen
ESTUDIOS
CARME GREGORI SOLDEVILA, La narrativa breu de Josep Lozano
ALFONS GREGORI, Lengua, literatura y fantasticidad en dos relatos de Pere Calders
MOISÉS LLOPIS I ALARCON, La desautomatització del llenguatge com a mecanisme irònic a L’home que es va perdre  de Francesc Trabal
BARBARA ŁUCZAK, Hacia la subjetividad del mundo vegetal en la prosa de Mercè Rodoreda
MARCIN KUREK, Entre Espanya y España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa
EWA ŁUKASZYK, El erotismo aporético de Ausiàs March
SÒNIA GROS LLADÓS, Una nota sobre Lucrècia en Lo somni de Bernat Metge
XAVIER PASCUAL LÓPEZ, Les arrels clàssiques de tres parèmies catalanes entorn de l’amistat
VICENT MARTINES, Una clave humanista de mediados del siglo XV para el Humanismo de la Corona de Aragón desde fines del siglo XIV: Ferran Valentí y el Prólogo a su traducción de las Paradoxa de Cicerón
VARIA
ELENA SÁNCHEZ-LÓPEZ, JORDI ANTOLÍ-MARTÍNEZ, El Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis (CIMTAC)
MERYEM IÇIN, Crónica del XXIV Congreso Germano-Catalán en la Universidad Ruhr de Bochum (RUB)  
RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA
Urszula ASZYK, Drama–Teatro–Arte. Metateatralidad, intertextualidad y teatralidad del drama español del Siglo de Oro y del siglo XX. Por Justyna Ziarkowska
Agnieszka AUGUST-ZARĘBSKA, Trinidad MARÍN VILLORA (eds.), Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas. Por Anna Olchówka
Beata BACZYŃSKA, Historia literatury hiszpańskiej. Por Piotr Sawicki
Rafael Sergio BALCHES ARENAS, Marta PAWŁOWSKA (eds.), Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu studentów filologii iberyjskich. Por Martyna Sońta
Antonio CORTIJO OCAÑA, Vicent MARTINES (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon. Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV. Por Barbara Manasterska
Maksymilian DROZDOWICZ, Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940–1990). Por Anna Olchówka
Vicent Josep ESCARTÍ, From Renaissance to Renaissance. (Re)creating Valencian Culture (15th–19th c.). Por Jordi Antolí-Martínez
Eugeniusz GÓRSKI, Idea Europy i myśl współczesna w Hiszpanii. Por José Luis Losada Palenzuela
Małgorzata KOLANKOWSKA, Czerwony i czarny. Polski spór medialny o Chile w latach 1973–2006. Por Barbara Manasterska
José Luis LOSADA PALENZUELA, Justyna ZIARKOWSKA (eds.), Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica. Por Izabela Krzak
Roberto MANSBERGER AMORÓS, La Joven Europa y España: la cuestión de «el arte por el arte». Por José Luis Losada Palenzuela
Fernando PRESA GONZÁLEZ (ed. y trad.), Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid. Poesía polaca del Romanticismo. Por Justyna Ziarkowska
Alicia SILVESTRE (ed.), San Francisco de Asís. Por Izabela Trembińska
Magí SUNYER, Montserrat CORRETGER (eds.), Mitologia, simbologia i literatura (1890–1939). Por Trinidad Marín Villora
Zdzisław WĄSIK, Małgorzata KOLANKOWSKA (eds.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación. Por Agata Draus-Kłobucka
Alicja WALERICH, Jan od Krzyża i Edyta Stein. Wyobraźnia i obraz w procesie mistycznym. Por Barbara Manasterska
Joanna WILK-RACIĘSKA, Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano. Por Monika Głowicka

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter