Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700

Paweł Klint
ISBN: 978-83-229-3527-9
Liczba stron: 516
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

„Niniejsze wydawnictwo źródłowe jest kontynuacją dwóch opublikowanych w latach 2008 i 2011 edycji prezentujących testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655 i 1657–1680 (jest planowana także edycja testamentów za lata 1601–1630). Wszystkie trzy publikacje stanowią zatem integralną całość prezentującą akty ostatniej woli szlachty z jednego regionu w XVII wieku. Te edycje znacznie ułatwiają badania nad szlachtą z terenów Wielkopolski i graniczącą z nią innych ziem, zwłaszcza w kontekście mentalności, pobożności, obyczajowości, kultury materialnej, spraw majątkowych czy genealogii. Jednocześnie wpisują się we wciąż niezmiennie popularne badania nad testamentami z epoki nowożytnej, których efektem są opublikowane prace historyków z Polski oraz Białorusi i Ukrainy, a także planowane na następne lata publikacje, co najmniej w dwóch ośrodkach naukowych.
W obecnej edycji źródłowej znajduje się 185 dokumentów (we wcześniejszych publikacjach dotyczących ksiąg grodzkich wielkopolskich zamieszczono 306 aktów ostatniej woli). Kwerendą zostały objęte wszystkie księgi grodzkie wielkopolskich powiatów z lat 1681–1700 z serii relacje i inskrypcje (zarówno czystopisy, jak i protokoły) — łącznie blisko 250 ksiąg. Podobnie jak w poprzednich edycjach testamentów z ksiąg grodzkich wielkopolskich podstawowym źródłem, w którym wpisano testamenty szlachty w księgach wielkopolskich z lat 1681–1700, była seria relacje — 167 testamentów".

 

Fragment Noty od wydawcy

Nota od wydawcy
Źródło

 1. Testament Katarzyny ze Strzeźmińskich, żony Macieja Milewskiego, z 3 sierpnia 1636 roku
 2. Testament Stanisława Goszczyckiego z 18 listopada 1658 roku
 3. Testament Jana Siedleckiego z 25 stycznia 1664 roku
 4. Testament Anny z Żabińskich, wdowy po primo voto Marcjanie Wawrowskim, secundo voto Baltazarze Borkowskim, z 12 marca 1670 roku wraz z dopiskiem z 17 listopada 1674 roku
 5. Testament Marcina Chrząstowskiego z 2 maja 1674 roku
 6. Testament Sędziwoja Sławianowskiego z około 1677 roku
 7. Testament Jana Watty Skrzydlewskiego z 2 maja 1678 roku
 8. Testament Andrzeja Skarszewskiego z 26 czerwca 1678 roku
 9. Testament Władysława Domiechowskiego z 12 lutego 1679 roku
 10. Testament Anny z Miaskowskich, wdowy po Janie Kołudzkim, z 4 sierpnia 1679 roku
 11. Testament Macieja Paruszewskiego z 16 września 1679 roku
 12. Testament Małgorzaty z Chociszewskich, wdowy po Stefanie Brudzyńskim, z 11 sierpnia 1680 roku
 13. Testament Franciszka Stanisława Strzałkowskiego, podpiska i regenta grodzkiego nakielskiego, z 7 września 1680 roku
 14. Testament Stanisława Czaplewskiego z 13 września 1680 roku
 15. Testament Marcina Jana z Konar Lubiatowskiego z 24 października 1680 roku
 16. Testament Franciszka Kluczewskiego z 7 listopada 1680 roku
 17. Testament Wojciecha Muchlińskiego z 19 lub 29 listopada 1680 roku
 18. Testament Doroty z Orłowskich, wdowy po Wojciechu Rościerskim, z 23 stycznia 1681 roku
 19. Testament Mateusza Brzozowskiego z 20 lutego 1681 roku
 20. Testament Anny z Łętkowskich, wdowy po primo voto Wojciechu Baranowskim, secundo voto Szczęsnym Słoneckim, z 21 marca 1681 roku
 21. Testament Mikołaja Porzeckiego z 18 kwietnia 1681 roku
 22. Testament Anny z Doruchowskich, wdowy po Krzysztofie Bartoszewskim, z 11 maja 1681 roku
 23. Testament Jana z Podkocka Podkockiego z 2 czerwca 1681 roku
 24. Testament Stanisława Krąkowskiego z 16 września 1681 roku
 25. Testament Wojciecha Nieniewskiego z 21 listopada 1681 roku
 26. Testament Marianny z Zaczyńskich, wdowy po Franciszku Stanisławie Strzałkowskim, podpisku i regencie grodzkim nakielskim, z 31 grudnia 1681 roku
 27. Testament Jana Małachowskiego z około 1682 roku
 28. Testament Jana Pruskiego z około 1682 roku
 29. Testament Wojciecha Strzałkowskiego z około 1682 roku
 30. Testament Wojciecha Bogusławskiego z 3 stycznia 1682 roku
 31. Testament Wojciecha Bartoszewskiego z 24 stycznia 1682 roku
 32. Testament Jakuba Złotnickiego z 22 lutego 1682 roku
 33. Testament Teresy z Komorowa, wdowy po Janie Lipskim, z 4 kwietnia 1682 roku
 34. Testament Marianny z Pierskich, wdowy po primo voto Stefanie Kąsinowskim, secundo voto Pawle Wyganowskim z 11 kwietnia 1682 roku
 35. Testament Wojciecha Żychlińskiego z 9 maja 1682 roku
 36. Testament Michała Pałuskiego z 15 maja 1682 roku
 37. Testament Jerzego Cielmowskiego z 10 sierpnia 1682 roku
 38. Testament Bogumiły z Przystanowskich, wdowy po Kasprze Wierzbińskim, z 14 sierpnia 1682 roku
 39. Testament Katarzyny z Pigłowskich, żony Jana Franciszka Szkudlskiego, z 8 października 1682 roku
 40. Testament Hieronima Zakrzewskiego z 26 października 1682 roku
 41. Testament Zofii z Żakowskich, żony Dobrogosta Osińskiego, z około 1683 roku
 42. Testament Stanisława Jarochowskiego z 3 lutego 1683 roku
 43. Testament Władysława Gniewkowskiego z 8 marca 1683 roku
 44. Testament Kazimierza Łabęckiego z 23 marca 1683 roku
 45. Testament Doroty z Cerekwickich, wdowy po primo voto Tomaszu Lubowieckim i secundo voto Piotrze Malczewskim, z 22 kwietnia 1683 roku
 46. Testament Jadwigi z Rossowskich, żony Świętosława Balickiego, z 26 kwietnia 1683 roku
 47. Testament Kazimierza Jarosławskiego z 27 maja 1683 roku
 48. Testament Anny z Pęcherzewskich, wdowy po Janie Ulanickim, z 6 czerwca 1683 roku
 49. Testament Elżbiety z Szetlewskich, wdowy po primo voto Krzysztofie Swoszewskim, secundo voto Stanisławie Gądkowskim, tertio voto Wojciechu Chwałkowskim i quarto voto Kazimierzu Grabskim kasztelanie śremskim z 4 lipca 1683 roku
 50. Testament Hieronima ze Śmigla Cykowskiego z 2 września 1683 roku
 51. Testament Piotra z Chraplewa Łąckiego z około 1684 roku
 52. Testament Jana Franciszka Rozdrażewskiego, kasztelana międzyrzeckiego, z 1684 roku
 53. Testament Aleksandra Jemiałkowskiego z 4 lutego 1684 roku
 54. Testament Jakuba Stawskiego z 11 lutego 1684 roku
 55. Kodycyl do testamentu Wojciecha Krajewskiego z 10 lipca 1684 roku
 56. Testament Floriana Borzysławskiego z 3 października 1684 roku
 57. Testament Zygmunta Bieczyńskiego z 29 stycznia 1685 roku
 58. Testament Stefana Grochowickiego i Marianny z Oporowskich, małżonków, z 22 marca 1685 roku
 59. Testament Hieronima ze Skrzynna Dunina z 17 kwietnia 1685 roku
 60. Testament Franciszka Jacka Różyckiego, regenta grodzkiego kaliskiego, z 25 maja 1685 roku
 61. Testament Stanisława Naczesławskiego z 8 lipca 1685 roku
 62. Testament Aleksandra z Kalinowy Zaremby z 23 lipca 1685 roku
 63. Testament Magdaleny z Broniewskich, wdowy po primo voto Janie ze Słup Wałdowskim i żony secundo voto Józefa Gorzyckiego, z 29 sierpnia 1685 roku
 64. Testament Stefana Adama z Grudny Grudzińskiego, podstolego koronnego, z 4 września 1685 roku wraz z rejestrem ruchomości z 21 sierpnia 1684 roku
 65. Testament Katarzyny z Bojanowskich, wdowy po Wojciechu Radowickim, z 3 grudnia 1685 roku
 66. Testament Elżbiety z Padniewskich, wdowy po Janie Tolibowskim, z 1686 roku
 67. Testament Marcina z Budzisławia Wysockiego z 1686 roku
 68. Testament Piotra Kobierzyckiego z 17 stycznia 1686 roku
 69. Testament Andrzeja Gostyńskiego z 22 stycznia 1686 roku
 70. Testament Anny z Suskich, żony Jakuba Stablewskiego, z 19 maja 1686 roku
 71. Testament Stanisława Jabłońskiego z 20 czerwca 1686 roku
 72. Testament Katarzyny z Szołdrskich, wdowy po Adrianie Miaskowskim kasztelanie śremskim, z 4 lipca 1686 roku
 73. Testament Gabriela Sokolnickiego, kasztelana międzyrzeckiego, z sierpnia 1686 roku
 74. Testament Andrzeja Kowalskiego z 27 sierpnia 1686 roku
 75. Testament Krzysztofa na Międzychodzie Unruga, starosty gnieźnieńskiego, z 3 września 1686 roku
 76. Testament Krzysztofa z Bużenina Marszewskiego z 23 września 1686 roku
 77. Testament Andrzeja Smoszewskiego, starosty bobrownickiego, z 26 września 1686 roku
 78. Testament Barbary z Różyckich, żony Stefana Kuleszy, z 25 lutego 1687 roku
 79. Testament Doroty z Podkockich, żony Stanisława Żarnowieckiego, z 7 maja 1687 roku
 80. Testament Anny z Gutkowskich, wdowy po Macieju Goryszewskim, z 13 maja 1687 roku
 81. Testament Andrzeja Tracha Gnińskiego, proboszcza moderskiego, z 23 maja 1687 roku
 82. Testament Piotra Żelęckiego, pisarza grodzkiego kaliskiego, z 3 czerwca 1687 roku
 83. Testament Jana Gałczyńskiego z około 1688 roku
 84. Testament Władysława z Piotrowa Drzewieckiego z 1688 roku
 85. Testament Jana Wojciecha z Wojnar Wojnarowskiego z 5 lutego 1688 roku
 86. Testament Seweryna Wojciecha Różyńskiego z 17 sierpnia 1688 roku
 87. Testament Macieja Romana i Jadwigi z Ulatowskich, małżonków, z 9 września 1688 roku
 88. Testament Macieja z Trębina Trębińskiego, wojskiego sądeckiego, z 8 listopada 1688 roku
 89. Testament Katarzyny z Głębockich, wdowy po primo voto Mikołaju Rościszewskim i żony secundo voto Piotra Żegockiego starosty konińskiego, z 24 grudnia 1688 roku
 90. Testament Stanisława Skrzetuskiego z około 1689 roku
 91. Testament Anny z Kunińskich, wdowy po primo voto Janie Łąckim, secundo voto Krzysztofie Marszewskim, z 5 marca 1689 roku
 92. Testament Jerzego Łachodyńskiego z 15 marca 1689 roku
 93. Testament Jadwigi z Pruskich, wdowy po Samuelu Roli Bratuskim, z 18 marca 1689 roku
 94. Testament Pawła Biernackiego z 22 marca 1689 roku
 95. Testament Jana Biskupskiego z 11 kwietnia 1689 roku
 96. Testament Adama Stawskiego z 25 kwietnia 1689 roku
 97. Testament Wojciecha Przepełskiego z 4 lipca 1689 roku
 98. Testament Małgorzaty z Szołdrskich, wdowy po Zygmuncie Twardowskim cześniku poznańskim, z 31 lipca 1689 roku
 99. Testament Andrzeja Wargawskiego z 1 sierpnia 1689 roku
 100. Testament Jakuba Boińskiego z 24 września 1689 roku
 101. Testament Dobrogosta Urbanowskiego z około 1690 roku
 102. Testament Adama z Komorza Kurcewskiego z 13 stycznia 1690 roku
 103. Testament Marcjana Bojanowskiego, burgrabiego kosciańskiego, z 2 marca 1690 roku
 104. Testament Wojciecha Zaremby Suchorzewskiego z 10 kwietnia 1690 roku
 105. Testament Kazimierza na Chojnie Choińskiego z 18 maja 1690 roku
 106. Testament Jana Łąckiego z 26 czerwca 1690 roku
 107. Testament Antoniego Zaruckiego z 9 września 1690 roku
 108. Testament Jadwigi z Rechniczów, żony Andrzeja Czeluścińskiego, z 26 września 1690 roku
 109. Testament Barbary z Łukomskich, żony Szymona Grabowskiego, z 14 listopada 1690 roku
 110. Testament Stanisława Buszewskiego z 8 grudnia 1690 roku
 111. Testament Władysława na Działyniu Działyńskiego z 14 grudnia 1690 roku
 112. Testament Marianny z Trzebuchowskich, wdowy po Andrzeju Niemojewskim, z 16 grudnia 1690 roku
 113. Testament Jana Lisowskiego z 13 stycznia 1691 roku
 114. Testament Barbary z Czarlińskich, żony Jerzego Babskiego, z 27 stycznia 1691 roku
 115. Odnowienie testamentu Stanisława Zagórskiego, skarbnika ziemi wschowskiej, z 25 marca i 30 lipca 1691 roku
 116. Testament Zofii z Pogorzelskich, wdowy primo voto po Andrzeju Milewskim, żony secundo voto Szymona Chylińskiego, z 6 kwietnia 1691 roku
 117. Testament Jana Chorkowskiego z 16 kwietnia 1691 roku
 118. Testament Jadwigi z Gruszczyńskich, wdowy po Stanisławie Watta Kosickim, z 9 lipca 1691 roku wraz z aprobacją tego testamentu z 11 sierpnia 1697 roku
 119. Testament Mikołaja Rokickiego z 13 lipca 1691 roku
 120. Testament Elżbiety Mycielskiej, wdowy po Jakubie Gocłowskim kasztelanie przemęckim, z 6 października 1691 roku
 121. Testament Franciszka Gronowskiego z 21 grudnia 1691 roku
 122. Testament Aleksandra Mąkowskiego z około 1692 roku
 123. Testament Józefa Rokickiego z 8 stycznia 1692 roku
 124. Testament Jakuba Gostkowskiego z 14 marca 1692 roku
 125. Testament Doroty Elżbiety z Golczów, żony Jana Zygmunta Golcza, z 10 kwietnia 1692 roku
 126. Testament Jakuba Białeckiego z 19 maja 1692 roku
 127. Testament Magdaleny z Golińskich, wdowy po primo voto Janie Zbierskim i secundo voto Janie Przybysławskim, z 13 września 1692 roku
 128. Testament Andrzeja z Rozbitka Rozbickiego z 31 października 1692 roku
 129. Testament Jana Arcemberskiego z 2 listopada 1692 roku
 130. Testament Zofii Ulanickiej z 2 grudnia 1692 roku
 131. Testament Aleksandra Franciszka Zbożego Zakrzewskiego z 20 stycznia 1693 roku
 132. Testament Stefana Zeleskiego z 12 maja 1693 roku
 133. Testament Andrzeja Woźnickiego z 20 maja 1693 roku
 134. Testament Melchiora Kwileckiego z 25 maja 1693 roku
 135. Testament Jana Trzcińskiego z 25 lipca 1693 roku
 136. Testament Stanisława Swinarskiego z 1 sierpnia 1693 roku
 137. Testament Władysława Zaremby Tymienieckiego, burgrabiego grodzkiego ostrzeszowskiego, z 16 sierpnia 1693 roku
 138. Testament Marianny z Gorzyńskich, żony Wawrzyńca Dunina Wolskiego, z 22 sierpnia 1693 roku
 139. Testament Kazimierza Żegockiego z 25 sierpnia 1693 roku
 140. Testament Andrzeja Pikarskiego z 10 grudnia 1693 roku
 141. Testament jezuity Wojciecha Łochockiego z około 1694 roku
 142. Testament Wojciecha Biernackiego z 27 stycznia 1694 roku
 143. Testament Marianny ze Skaławskich, wdowy po primo voto Andrzeju Dąbrowskim i secundo voto Stanisławie Kurskim, z 18 lutego 1694 roku
 144. Testament Wojciecha Cieleckiego z 1 marca 1694 roku
 145. Testament Andrzeja Korzboka Łąckiego z 2 marca 1694 roku
 146. Testament Jana z Leszna Leszczyńskiego, podczaszego koronnego, z 7 kwietnia 1694 roku
 147. Testament Teresy z Tomickich, żony Dobrogosta Gądkowskiego, z 7 maja 1694 roku
 148. Testament Zofii z Rosnowskich, wdowy po primo voto Marcinie Trąmpczyńskim, secundo voto Adrianie Borkowskim, z 12 lipca 1694 roku
 149. Testament Marcina Bielickiego, cześnika wiskiego, z 19 października 1694 roku
 150. Testament Barbary z Bogusławskich, wdowy po primo voto Tomaszu Brzeskim i żony secundo voto Jana Suchorskiego, z 29 października 1694 roku
 151. Testament Mikołaja Cieślińskiego z 13 grudnia 1694 roku
 152. Testament Jana Strzałkowskiego z 1695 roku
 153. Testament Macieja Radzimińskiego, podstolego nurskiego, z 15 stycznia 1695 roku
 154. Testament Katarzyny z Sempowskich, wdowy po Andrzeju Gogolewskim, z 25 marca 1695 roku
 155. Testament Stanisława Sarnowskiego z 2 kwietnia 1695 roku
 156. Testament Sebastiana z Dokowa Sarbskiego z 18 maja 1695 roku
 157. Testament Jana z Otoka Zaleskiego z 26 maja 1695 roku
 158. Testament Krzysztofa Kierskiego z 16 września 1695 roku
 159. Testament panny Zofii Bużyńskiej z 15 grudnia 1695 roku
 160. Testament panny Barbary Bużyńskiej z 31 grudnia 1695 roku
 161. Testament Jakuba Mroczkowskiego z 17 maja 1696 roku
 162. Testament Wojciecha Pączkowskiego z 12 sierpnia 1696 roku
 163. Testament Teresy Drozdowskiej z 18 października 1696 roku
 164. Testament Wojciecha Wilkoszewskiego z 20 kwietnia 1697 roku
 165. Testament Adama Kamieńskiego z 13 czerwca 1697 roku
 166. Testament Marianny z Bułakowskich, wdowy po Adamie Gniewkowskim, z 23 sierpnia 1697 roku
 167. Testament Samuela Gosławskiego, miecznika zatorskiego, z 8 października 1697 roku
 168. Testament Katarzyny Odorowskiej z 8 grudnia 1697 roku
 169. Testament Andrzeja Sterskiego, sługi i rachmistrza Jana Kurnatowskiego, z 15 grudnia 1697 roku
 170. Testament Stanisława Pawłowskiego, żołnierza chorągwi Rafała z Leszna Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego i starosty generalnego wielkopolskiego, z 27 stycznia 1698 roku
 171. Testament Stanisława Jabłońskiego, żołnierza chorągwi Rafała z Leszna Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego i starosty generalnego wielkopolskiego, z 27 stycznia 1698 roku
 172. Testament Wojciecha Konstantego z Goraja Brezy, wojewody poznańskiego, z 2 kwietnia 1698 roku
 173. Testament Jakuba Chmieleńskiego z 13 lipca 1698 roku
 174. Testament Stefana Słupskiego z 5 listopada 1698 roku
 175. Testament Zofii z Sulmowskich, wdowy po Aleksandrze Mielżyńskim, z 30 grudnia 1698 roku
 176. Testament Andrzeja Choińskiego z 14 marca 1699 roku
 177. Testament Jana Wardęskiego z 21 kwietnia 1699 roku
 178. Testament Wojciecha Bogusławskiego z 23 kwietnia 1699 roku
 179. Testament Gabriela Skórzewskiego z 3 maja 1699 roku
 180. Testament Macieja Franciszka Papieskiego, kanonika gnieźnieńskiego, z 4 maja 1699 roku
 181. Dział majątkowy w formie testamentu Macieja na Niegolewie Niegolewskiego, chorążego wschowskiego, z 10 sierpnia 1699 roku
 182. Testament Doroty Katarzyny Zdanowskiej z 16 stycznia 1700 roku
 183. Testament Elżbiety Górskiej z 21 lutego 1700 roku
 184. Testament Piotra z Sienna Sulmowskiego z 15 marca 1700 roku
 185. Testament Kazimierza Kołdowskiego z 9 czerwca 1700 roku

Objaśnienie skrótów i oznaczeń
Bibliografia
Indeks osób i miejscowości
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter