Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia 4/2016: Pokolenie — Transformacja — Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Agnieszka Matusiak (red.)
ISSN: 2353-8546
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 28,00 PLN   

Czwarty tom rocznika „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” stanowi pokłosie międzynarodowego projektu naukowo-kulturalnego Ukraina — Polska — Europa, zrealizowanego w dniach 14–15 listopada 2014 roku przez Zakład Ukrainistyki oraz Pracownię Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej, jak też Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie z Europejskim Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Projekt Ukraina — Polska — Europa, sprowokowany wydarzeniami, jakie rozegrały się zimą 2013/2014 roku na kijowskim Majdanie Niezależności, obejmował zarówno działania teatralne, jak i artystyczno-literackie oraz naukowe. W części teatralnej zaprezentowane zostały przedstawienia Teatru „Gardzienice” (Ifigenia w T… i Oratorium Pytyjskie) oraz premierowy spektakl Siedem grupy teatralnej „STUDiO A.K.T.” z Kijowa (reż. Oleg Dracz). Z kolei część artystyczno-literacka, oprócz wystawy fotograficznej Tętno Majdanu autorstwa Ołeksija Karpowycza (oraz spotkania z nim samym), obejmowała cykl spotkań z pisarzami, które odbywały się pod wspólnym szyldem „Za co kochamy Wschód?” Zapis przeprowadzonych wówczas wywiadów został w niniejszej publikacji umieszczony w rozdziale zatytułowanym Co z tą Ukrainą?
Natomiast trzon merytoryczny oddawanej do rąk czytelników książki stanowią artykuły, będące efektem dyskusji panelowej nt. Teatr i dramat w kulturach posttotalitarnych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w której wzięli udział naukowcy z Polski, Słowacji, Słowenii i Ukrainy, omawiający ww. problematykę na tle dramatu i teatru białoruskiego, czeskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego oraz krajów byłej Jugosławii. Myślą przewodnią panelu uczyniono transnarodową analizę świadomości posttotalitarnej z perspektywy transformacyjnego przełomu pokoleniowego oraz jego znaczenia dla społeczno-kulturowych procesów końca XX i początku XXI wieku w oparciu o dramat i teatr w postkomunistycznych krajach europejskich.

 • AGNIESZKA MATUSIAK, Wstęp

Pokolenie — transformacja — tożsamość

 • WOJCIECH BALUCH, „Bez pamięci” — od doświadczenia pokoleniowego po różnorodności wspomnień (na wybranych przykładach dramatów i filmów polskich)
 • KAROLINA PRYKOWSKA-MICHALAK, Teatr niemiecki i teatr polski w początkowym okresie transformacji ustrojowej
 • DOROTA ŻYGADŁO-CZOPNIK, Backlash, czyli czego obawiają się twórcy najnowszej dramaturgii czeskiej
 • SYLWIA CZACHÓR, Pokoleniowe różnice w artystycznym obrazowaniu doświadczenia totalitarnej przeszłości w czeskim teatrze najnowszym
 • LIDIA MIĘSOWSKA, Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
 • MAJA HARBUZIUK, Współczesny teatr ukraiński: między dyskursem posttotalitarnym a postkolonialnym (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Aniela Radecka)
 • BEATA SIWEK, Dramat i teatr białoruski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej
 • DOROTA JOVANKA ĆIRLIĆ-MENTZEL, Świat przedstawiony i nieprzedstawiony byłej Jugosławii (na przełomie wieków)
 • KRIŠTOF JACEK KOZAK, Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

Co z tą Ukrainą?

 • AGNIESZKA MATUSIAK, Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko)
 • AGNIESZKA MATUSIAK, Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej
 • „Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego Anna Ursulenko)

Nadesłane książki i czasopisma
Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter