Oblicza Komunikacji 7. Język polityki – historia i współczesność

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 29,00 PLN   15,00 PLN  

Najnowszy numer „Oblicz Komunikacji” poświęcony jest językowi władzy w kontekście politycznym. Czytelnicy znajdą tu 14 artykułów napisanych przez autorów reprezentujących różne perspektywy badawcze. Największą grupę stanowią teksty analizujące język władzy w okresie PRL (propagandę okresu przejściowego tuż po wojnie, język stalinizmu czy okresu gomułkowskiego). Druga grupa tekstów traktuje o czasach współczesnych. Ich autorzy omawiają kampanie prezydenckie, analizują exposé czy wypowiedzi polityczne.

Rozprawy

 • MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej
 • IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)
 • KAZIMIERZ OŻÓG, Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL
 • IWONA BARTOSZEWICZ, Karta Niemieckich Wypędzonych ze Stron Ojczystych z 1950 roku jako komponent etosu Związku Wypędzonych (BdV — Bund der Vertriebenen)
 • PAWEŁ NOWAK, RAFAŁ ZIMNY, Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy
 • SŁAWOMIR OŻÓG, Strategie propagandowe w dyskursie stalinowskim skierowanym do młodzieży
 • AGATA MŁYNARSKA-JURCZUK, Władza emocji czy władza nad emocjami — dyskursywne reprezentacje emocji
 • BARBARA KUDRA, Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym
 • KATARZYNA KŁOSIŃSKA, „Misjonarz” i „fachowiec” — dwie figury implikowane przez „ja” nadawcze w polskich tekstach politycznych po 1989 roku

Analizy i studia przypadków

 • MARTA ŚLEZIAK, Radio jako narzędzie zdobywania władzy (kampania prezydencka 2010)
 • RENATA RUSIN DYBALSKA, Ziemianin kontra książę, czyli pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach
 • LAURA POLKOWSKA, Drugie exposé Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy. Strategie perswazyjne
 • BERNADETTA CIESEK, Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę (wokół reformy emerytalnej i Euro 2012)
 • MARTA RACZYŃSKA, Legitymizacja władzy w okresie gomułkowskim — symbole, wyobrażenia, praktyki. Analiza wybranych narracji towarzyszących programowi obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1956–1966)  

Recenzje i omówienia

 • IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, [rec.] Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne  

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter