Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages

Krzysztof Migdalski
ISBN: 978-83-229-3558-3
Liczba stron: 384
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 45,00 PLN   
Cena: 31,00 PLN   

Niniejsza praca bada mechanizm drugiej pozycji w składni, odnosząc się do efektu klitycyzacji Wackernagela w językach słowiańskich oraz zjawiska „Verb Second” (V2) w językach germańskich. Oba te mechanizmy wymagają umieszczenia elementu z określonej klasy naturalnej, klityki lub finitywnej formy czasownika, po pierwszym elemencie w strukturze zdaniowej. Główne pytanie badawcze, na jakie praca ta udziela odpowiedzi, dotyczy określenia morfoskładniowych własności gramatyk języków naturalnych, które w sposób parametryczny decydują o obecności lub braku efektu drugiej pozycji w języku. Dodatkowo, celem pracy jest ustalenie, czy efekt drugiej pozycji jest zjawiskiem jednorodnym i rezultatem tej samej derywacji składniowej. Autor bada mechanizmy składniowe powiązane z efektem drugiej pozycji, porównując je z mechanizmami obserwowanymi w przypadku klitycyzacji przyczasownikowej oraz porównuje efekty semantyczne i pragmatyczne, które towarzyszą umiejscowieniu czasownika bądź klityk w drugiej pozycji w różnych konstrukcjach językowych. Praca oparta jest na bogatym materiale empirycznym, synchronicznym i diachronicznym z różnych języków germańskich i słowiańskich. Przeprowadzone badania pokazują, że obecność efektu drugiej pozycji w języku jest ściśle związana z dostępnością morfologii czasu, a klitycyzacja Wackernagela rozwija się w językach słowiańskich wraz z zanikiem morfologii czasów prostych.

Acknowledgments
Abbreviations
Introduction
0.1. The empirical domain and research questions
0.2. Theoretical assumptions concerning language change and variation and research methodology
0.3. Organization of the book
Chapter 1. Properties of the V2 order
1.1. Introduction
1.2. General properties of V2 orders
1.3. Non-syntactic analyses of the V2 order
1.3.1. “Prosodic” V2 in Northern Norwegian
1.3.2. Non-syntactic analyses of V2 in other Germanic languages
1.4. Syntactic analyses of V2
1.4.1. General syntactic properties of the V2 order
1.4.2. V2 as illocutionary force-marking
1.4.2.1. Force and V2 syntax
1.4.2.2. Force-related semantics in V2 structures
1.4.2.3. Problems with V2 as a Force marking licensor
1.4.3. The position of the verb and prefield elements in V2 structures
1.4.3.1. Syntactic position of the verb in V2 clauses
1.4.3.2. Verb agreement marking in Dutch and West Germanic dialects
1.4.3.3. The distribution of the complementizer and the verb in subordinate clauses
1.4.4. Ways of filling the prefield – Frey’s (2006) taxonomy
1.4.4.1. Base Generation
1.4.4.2. Formal Movement
1.4.4.3. A’-movement
1.5. Summary
Chapter 2. Diachrony of the V2 order in Germanic
2.1. Introduction
2.2. Word order in Old Germanic — general patterns
2.3. V2 in Gothic
2.3.1. The position of pronominal clitics and the verb
2.3.2. Clitic particles in Gothic
2.3.2.1. The conjunctive clitic uh (h) and the interrogative clitic u
2.3.2.2. Properties of the particles uh (h) and u
2.4. Diachrony of the V2 order in English
2.4.1. Generalizations about word order in Old English
2.4.2. Generalizations about verb placement in Old and Middle English
2.4.2.1. Th e position of the verb in main clauses in Old English
2.4.2.1.1. WH/NEG/ţa/ţonne–V–nominal subject/subject pronoun
2.4.2.1.2. XP–V–nominal subject
2.4.2.1.3. XP–(subject) pronoun–V
2.4.2.1.4. XP–nominal subject–V
2.4.2.1.5. XP (XP)–V–subject
2.4.2.2. Th e loss of the V2 pattern in English
2.4.2.3. The modification of the TP-system in Middle English
2.5. V2 placement in Old High German
2.5.1. Properties of V2 in Old High German
2.5.2. V2 violations in Old High German — V1 orders
2.5.3. V2 violations in Old High German — V3 orders
2.5.3.1. V3 after two XP elements
2.5.3.2. V3 structures involving pronouns
2.5.4. Sentential particles in Old High German
2.5.5. An overview of analyses of V2 placement in Old High German
2.5.5.1. Axel’s (2007) and Fuss’s (2008) analyses of V2 in Old High German
2.5.5.2. Problems with Fuss’s (2008) analysis of V2 orders in Old High German
2.5.5.3. A note on a prosodic account of the development of the V2 grammar
2.6. Summary
Chapter 3. Properties of second position cliticization in Slavic
3.1. Introduction
3.2. Defining second position cliticization
3.3. Patterns of second position cliticization in Slavic
3.3.1. Properties of second position clitics
3.3.2. Different interpretations of the pre-clitic material
3.4. Force and second position cliticization
3.4.1. Diachronic evidence for the distinction between operator and non-operator clitics
3.4.2. The distribution and interpretation of operator clitics in Modern Slavic
3.4.3. Properties of operator clitics in Slavic
3.4.3.1. Syntactic status of the host
3.4.3.2. Categorial status of the host
3.4.3.3. Position in the structure
3.4.3.4. Special prosodic properties
3.4.3.5. Semantics of the host
3.4.4. A note on operator cliticization in Sanskrit
3.5. Analyses of generalized cliticization in Slavic
3.5.1. Phonological analyses of second position clitic placement
3.5.1.1. Heaviness of the pre-clitic element
3.5.1.2. Apparent constituent splits
3.5.1.3. Splitting of proper names
3.5.2. Syntactic analyses of second position clitic placement
3.5.2.1. Clitics located in C0
3.5.2.2. No uniform position for Wackernagel clitics
3.5.2.3. Roberts’s (2010) analysis of Wackernagel cliticization in Slavic
3.5.2.4. Scattered deletion approach to Wackernagel cliticization
3.5.2.4.1. Conceptual problems with the scattered deletion approach
3.5.2.4.2. Empirical problems with the scattered deletion approach
3.5.2.4.3. A phonologist’s view on the scattered deletion approach
3.6. Summary
Chapter 4. Diachrony of second position cliticization in Slavic
4.1. Introduction
4.2. Verb-adjacent and second position cliticization — syntactic and semantic contrasts
4.2.1. Ellipsis
4.2.2. Clitic splits
4.2.3. Clitic climbing
4.2.4. Interaction of clitics with negation
4.2.5. Person Case Constraint
4.2.6. Clitic interpretation
4.3. Diachrony of cliticization in Slavic
4.3.1. The distribution of clitics in Old Church Slavonic
4.3.2. The distribution of clitics in Old Serbian
4.3.3. Towards an analysis
4.3.3.1. Tense marking in Old Slavic
4.3.3.2. Tense marking in Modern Slavic
4.3.3.3. The derivation of temporal interpretation in Slavic
4.3.4. Loss of tense morphology refl ected through the loss of TP
4.3.4.1. Diachronic studies questioning the universality of TP
4.3.4.2. Bošković’s (2012) postulate of the non-universality of TP
4.4. Tense marking and cliticization
4.4.1. Background assumptions about cliticization
4.4.2. The relation between the richness of tense and the cliticization pattern
4.5. Alternative analyses of the diachrony of cliticization in Slavic
4.5.1. Zaliznjak’s (2008) analysis of cliticization in Old Russian
4.5.2. Tomić’s (2000, 2004a) analysis of Old Slavic cliticization
4.5.3. Pancheva’s (2005, 2008) analysis of the diachrony of cliticization in Bulgarian
4.5.3.1. General assumptions and description of the data
4.5.3.2. The mechanism of cliticization
4.5.3.3. Evaluation of Pancheva’s (2005) account
4.5.3.4. Pancheva’s (2008) arguments related to the distribution of negation and participle-auxiliary orders
4.5.3.4.1. Participle-auxiliary orders in Old Church Slavonic
4.5.3.4.2. Participle-auxiliary orders in Modern Slavic
4.5.3.4.3. The position of negation in Old Church Slavonic
4.5.3.4.4. Empirical problems with Pancheva’s (2008) analysis of the distribution of negation
4.6. Degrammaticalization of pronominal clitics in Slavic
4.6.1. Grammaticalization and degrammaticalization
4.6.2. Properties of weak pronouns in Slavic
4.6.2.1. The development of weak pronouns in Macedonian
4.6.2.2. The emergence of weak pronouns in Slovenian
4.6.2.3. The emergence of weak pronouns in Old Polish
4.7. Summary
Conclusion
References

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter