Estudios Hispanicos XXIV: Traducciones, interpretaciones, equivalencias

Marlena Krupa, Justyna Wesoła (red.)
ISBN: 978-83-229-3570-5
Liczba stron: 204
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 33,00 PLN   9,00 PLN  

Niniejszy, XXIV numer Estudios Hispánicos jest pierwszym w historii czasopisma poświęconym niemal w całości przekładowi. Zawartość tomu odzwierciedla bogactwo tematyki okołotłumaczeniowej i różnorodność perspektyw w badaniach współczesnych hispanistów polskich i hiszpańskich w tej dziedzinie. Autorzy prezentują trzy odmienne podejścia badawcze - koncentrują się na przekładzie rozumianym jako tekst lub jako proces, nie brak także artykułów, które w centrum uwagi stawiają tłumaczy: konkretne postaci lub ich anonimowe grupy. W tomie znalazły się refleksje nad przekładem literackim, specjalistycznym i użytkowym, ustnym i pisemnym, oraz rozważania o historii, dydaktyce i krytyce tłumaczenia. Przekład widziany jest również jako materiał do badań porównawczych, a analiza dyskursu ujawnia cechy potencjalnie istotne dla tłumacza. Numer zamykają dwa artykuły, poświęcone - odpowiednio - historii i literaturze Hiszpanii. Całości dopełniają recenzje nowych publikacji hispanistycznych - w większości dotyczących przekładu.

ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN
JERZY ACHMATOWICZ
El salmo 59 como base de la interpretación apocalíptico-milenarista de la misión funda­dora de los franciscanos en Nueva España
EVA ÁLVAREZ RAMOS
Ejercicios de traición: intertextualidad, culturalismo y traducción en la poesía contemporá­nea española
ÓSCAR FERREIRO VÁZQUEZ
De la comunicación no verbal al acto de mediación: el habitus en interpretación durante la conquista de América
MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA
Literatura y política. Notas sobre la recepción de las traducciones de la poesía hispano-americana en Polonia en la segunda mitad del siglo XX
MONIKA GŁOWICKA
Aspectos de la traducción al español del lexema polaco trzeba
ANNA JAGOSZ
Diferencias en el marco estilístico entre las localizaciones polaca, española e inglesa del videojuego The Witcher III, y relación con la obra de Andrzej Sapkowski
ANNA KUŹNIK, CARME BESTUÉ
Perfiles de prácticas y solución de conflictos emergentes: estudio de un caso de prácticas de traducción jurídica
MARÍA TRINIDAD MARÍN VILLORA
Zofia Szleyen, traductora de Max Aub
ALICJA OKONIEWSKA
Análisis crítico del discurso político en la interpretación simultánea en el Parlamento Europeo
PAWEŁ SZADKOWSKI
Entre la traducción y la historia. El enfoque funcionalista en el trabajo del historiador en el ejemplo de la traducción del tratado Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado
VARIA
ANTONIO CORTIJO OCAÑA
Industrias contra finezas de Agustín Moreto. La historia de Hungría en el teatro de Moreto
BARBARA OBTUŁOWICZ
María Cristina de Borbón–Dos Sicilias y su nieto el rey Alfonso XII
RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA
Traducción
Gerardo BELTRÁN CEJUDO,  Sobre la traducción de la forma en las versiones española y judeo-española de El canto del pueblo judío asesinado de Yitsjok Katzenelson. Por Agnieszka August-Zarębska
Maksymilian Drozdowicz, Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. Por Aleksander Trojanowski
Óscar FERREIRO VÁZQUEZ (ed.), Traducir e interpretar lo público. Por Xoán Manuel Garrido Vilariño
Ramon LLULL, The Book of the Order of Chivalry. Llibre de l’Ordre de Cavalleria. Libro de la Orden de Caballería. Por David Monzó Campos
Ilona NARĘBSKA, Literatura polaca en España (1939–1975): autores, editores, traducto­res. Por Justyna Wesoła
Varia
Magdalena BARBARUK, Długi cień Don Kichota. Por Łukasz Smuga
Jan Stanisław CIECHANOWSKI, Portugalio, Dziękujemy! Portugal, Obrigado! Thank you, Portugal! Os refugiados polacos, civis e militares, nos confins da Europa Ocidental nos anos 1940–1945. Por Włodzimierz Szymaniak
Maksymilian Drozdowicz, En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Por Aleksander Trojanowski
Ewa ŁUKASZYK, Imperium i nostalgia. “Styl późny” w kulturze portugalskiej. Por Anna Olchówka

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter