Oblicza Komunikacji 9. Medialne i propagandowe oblicza wojny

Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Helena Sojka-Masztalerz (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 40,00 PLN   

Najnowszy numer czasopisma „Oblicza Komunikacji” poświęcony jest obrazom wojny — jako toposu wywołującego spory pamięci, walkę na słowa i motywy działań propagandowych w czasie konfliktów zbrojnych, jak i strategii mediatyzacji dyskursu publicznego. W tomie pt. Medialne i propagandowe oblicza wojny odnajdzie Czytelnik dwa główne nurty tematycznie dobranych artykułów. W pierwszym z nich przedstawia się mechanizmy propagandy, perswazji i manipulacji w mediach, tekstach kultury, drukach ulotnych, w przemówieniach wywodzących się z czasów współczesnych konfliktów zbrojnych (jak na przykład z okresu drugiej wojny światowej), jak i z dyskursu, dla którego pamięć o wojnie stała się przestrzenią walki o pamięć społeczną czy symboliczną. W części drugiej zaś pojawiają się artykuły i studia przypadków poświęcone: narracjom na temat wojny, sposobom wykorzystywania znaczeń odnoszących się do konfliktów zbrojnych (na przykład w słownictwie czy w metaforyce) oraz relacjom słowno-obrazowym ujawniającym sposób mediatyzacji i wprowadzania propagandowych znaczeń w tekstach wizualnych. Zapowiedziane tematy zgromadzono w dziesięciu interdyscyplinarnych rozprawach.

Rozprawy

 • IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, Sterowanie pamięcią zbiorową. Propagandowy wielogłos o wojnie polsko-sowieckiej/radzieckiej (1919–1921)
 • HELENA SOJKA-MASZTALERZ, Nowa władza, nowe porządki, nowi mówcy. Wzorzec gatunkowy a przemówienia agitacyjne wygłaszane po wyborach do Ukraińskiego Zgromadzenia Narodowego Zachodniej Ukrainy w paź­dzierniku 1939 roku
 • MARCIN POPRAWA, Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945
 • MARTA ŚLEZIAK, Klepsydry z lat 1946–1949 — wyjątkowe świadectwo powojennych losów
 • EWA MATKOWSKA, Kampanie i strategie propagandowe towarzyszące budowie muru berlińskiego

Analizy i studia przypadków

 • WOJCIECH BEDNARSKI, Wybory w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku w cieniu Wietnamu — analiza polskiej propagandy prasowej na przykładzie „Trybuny Ludu”
 • ANNA HŁUSZKO, Wstrząsająca treść jako manipulacyjny element dyskursu konfliktu
 • IRYNA PROCYK, Zmiana retoryki ukraińskich kibiców piłkarskich podczas społeczno-politycznych wydarzeń na Ukrainie w latach 2013–2016
 • IPИНA ПPOЦИК, зміна риторики українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в україні 2013–2016 років
 • INNA JERMAKOWA, Wizualizacja jako narzędzie manipulacji współczesnej wojny informacyjno-hybrydowej. Historia jednej fotografii — „Rozejm w Szyrokinem”

Recenzje i omówienia

 • DARIUSZ DYBEK [rec.], Moskiewski Mars. Wiersze polskie czasu pierwszej dy­mitriady (1605–1612). Antologia, oprac. Aleksandra Oszczęda

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter