Oblicza Komunikacji 10. Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku

Helena Sojka-Masztalerz, Marcin Poprawa, Tomasz Piekot (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 40,00 PLN   

„Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku” to najnowszy, a jednocześnie tematycznie skomponowany tom czasopisma „Oblicza Komunikacji”. Rozwinięte zostały w nim tematy i problemy badawcze zapowiedziane w dwóch poprzednich numerach. W tomie 10 pojawiają się zarówno analizy strategii perswazyjnych, propagandowych i retoryki tekstów bezpośrednio dotyczących czasów wojennych (na przykład analiza retoryczna przemówienia Józefa Becka z 1939 roku), jak i zjawisk językowych, semantycznych motywowanych odniesieniami do konfliktów zbrojnych (na przykład metaforyka wojenna w medialnych transmisjach z rozgrywek piłkarskich czy polskie onomatopeje utrwalające „odgłosy wojny”). W artykułach pokazano konflikty zbrojne jako topikę tekstów propagandowych oraz jako przestrzeń znaczeniową, w której ujawniają się odgłosy sporów o pamięć (w medialnej przestrzeni informacyjnej lub w narracjach instytucji kultury odwołujących się do pamięci o II wojnie światowej). W tomie zgromadzono rozprawy przygotowane przez badaczy prezentujących interdyscyplinarne przestrzenie badawcze — językoznawców, medioznawców, komunikologów i teoretyków polityki.

Rozprawy

  • PIOTR KŁADOCZNY, Odgłosy wojny w przekazach prasowych i literackich
  • LUIZA RZYMOWSKA, Sprawa honoru. Przemówienie Józefa Becka, wygłoszone 5 maja 1939 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, na tle zasad retoryki
  • MARCIN POPRAWA, Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)
  • MAGDALENA LORENC, „Oczy szeroko zamknięte” — czyli o tym, co jest, a czego nie widać w nowych polskich muzeach o II wojnie światowej

Analizy i studia przypadków

  • SERHIJ TROJAN, AŁŁA KYRYDON, Przestrzeń informacyjna: wojna pamięci
  • JARYNA ZAKALSKA, Ukraiński folklor militarny: dynamika i statyka budowania znaczeń
  • OŁENA TARANENKO, Konflikt rosyjsko-ukraiński: wojna znaczeń
  • IZABELA WASZTYL, Sport jako wojna — na przykładzie telewizyjnych transmisji sportowych z meczów piłki nożnej

Recenzje i omówienia

  • JAN MIODEK [rec.], Słownik nazw żeńskich polszczyzny, pod red. Agnieszki Małochy-Krupy
  • AНATOЛIЙ ПOПOВCЬKИЙ, Війна з погляду очувидця: від окупації до звільнення. Cпoгaди

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter