Kolekcja — pamięć — tożsamość. Studia o kolekcjonowaniu

Renata Tańczuk
ISBN: 978-83-229-3615-3
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Kolekcjonerskie praktyki prowokują do namysłu nad naszym związkiem z rzeczami, ich znaczeniem dla naszej tożsamości i wspólnoty. Skłaniają do refleksji nad sztuką, kulturą pamięci, społeczeństwem konsumpcyjnym, a także imperialnymi i kolonialnymi aspiracjami. Co o nas mówią rzeczy, które namiętnie zbieramy, eksponujemy, pielęgnujemy? Czy kolekcjonowanie – jako forma uprawiania nauki, zachowywania dziedzictwa, estetycznego i artystycznego wyrafinowania, wreszcie edukacji – usprawiedliwia niepohamowane pragnienie posiadania, przekraczanie kulturowych reguł wartościowania, norm etycznych wyznaczających stosunek do rzeczy i ich pozyskiwania? Tym rozważaniom poświęcona jest najnowsza książka Renaty Tańczuk.

 • Wprowadzenie

Kolekcjoner w świecie pasaży. Refleksje Waltera Benjamina o kolekcjonerstwie

 • Filozofowanie jako kolekcjonowanie
 • Dziecko jako kolekcjoner
 • Kolekcjoner w Pasażach
 • Kolekcjoner-fizjonomista
 • Kolekcjonerstwo jako pamięć praktyczna
 • Kolekcjoner-posiadacz

Kolekcjonowanie jako doświadczenie haptyczne. Refleksje teoretyczne

 • Kolekcjonować, czyli oglądać
 • Kolekcjonować, czyli dotykać

O serdecznym opisie przedmiotu

 • Rzecz jako tekst
 • Rzecz jako semiofor
 • Biografia rzeczy
 • Opis serdeczny rzeczy

Somnambulik w muzeum

 • Przestrzeń snu
 • Śnić w muzeum

Kolekcjonowanie i nadmiar przedmiotów

 • Nadmiar z nieużyteczności
 • Nadmiar z braku
 • Nadmiar z nadmiaru

Dziecięce światy w kolekcjach

 • Dziecięca pasja
 • Obiekty pragnień
 • „Dziecinne” przedmioty w kolekcjach

Kolekcja sztuki w przestrzeni prywatnej i publicznej

 • Przestrzeń prywatna i publiczna
 • Kolekcja w przestrzeni domowej
 • Kolekcja w przestrzeni muzealnej
 • Kolekcjoner w kolekcji — kolekcja bez kolekcjonera
 • Kolekcja sztuki na wystawie

O jeszcze jednym rodzaju biografii kolekcji

 • Tożsamość w kolekcji
 • Podmiotowa biografia kolekcji
 • Kolekcja i status

Tradycja w kolekcjach prywatnych — ocalenie czy destrukcja?

 • Kolekcja jako filtr dziedzictwa
 • Prywatny kolekcjoner wobec tradycji
 • Kolekcja „na wygnaniu”

Od memuaru do kolekcji. O drugim życiu druków ulotnych

 • Wędrówka do memuaru i szuflady
 • Mój pamiętniczek — Albuma bolońskie
 • Od przypadku do kolekcjonerskiego Orbis pictus

Kolekcjonerskie praktyki pamięci

 • Wrocławianie w poszukiwaniu pamięci
 • Kolekcja jako nośnik pamięci
 • Wystawa Moja mała Ojczyzna. Przedmieście Oławskie na dawnych kartkach pocztowych

„Mała ojczyzna” w dolnośląskich kolekcjach prywatnych

 • Jan Sakwerda — „dokumentalista” dolnośląskiego dziedzictwa
 • Andrzej Sitarski — zbieracz i strażnik historii
 • Mariusz Sondej — kolekcjoner świata reklamy

O kolekcjonowaniu miasta i dla miasta

 • Topofile
 • Kolekcjonowanie jako oswajanie

Groza kolekcji naturaliów

 • Krótka historia kolekcji naturaliów
 • Ryby zamilkły w Ukajali

Uczucia i motyle. Kolekcje z rajskich krain

 • Raj dzieciństwa
 • Raj kolonialny

Kolekcjonowanie i sztuka — powinowactwa (nie tylko) z wyboru

 • W kierunku filozofii kolekcjonowania
 • Powinowactwa
 • Masyw kolekcjonerski

O sztuce kolekcjonowania sztuki

 • Kolekcjonować, czyli tworzyć
 • Artyści i ich kolekcje
 • Kolekcjonować, czyli żyć sztuką

Bibliografia

Spis ilustracji
Indeks nazwisk
Informacje o publikacji tekstów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter