Góry – Literatura – Kultura 12

Ewa Grzęda (red.)
ISSN: 2084-4107
Liczba stron: 452
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 65,00 PLN   

Tom 12 rocznika „Góry – Literatura – Kultura” został poświęcony problematyce kulturowych, społecznych, politycznych i artystycznych zjawisk związanych z rozwojem turystyki górskiej i alpinizmu, ze szczególnym wskazaniem na okres pomiędzy drugą połową XVIII a pierwszą dekadą XXI wieku. Znajdują się w nim prace autorów z różnych ośrodków badawczych (polskich i zagranicznych), przy czym artykuły niemieckojęzyczne zostały opublikowane równolegle w oryginalnej wersji językowej i w przekładzie na język polski.
Historia turystyki górskiej i alpinizmu, wchodząc w zakres szeroko rozumianych badań historycznych, w pewnym stopniu wyróżnia się odrębną pragmatyką badawczą. Obejmuje bowiem rozległy zespół zjawisk kulturowych o silnym nacechowaniu społecznym, których dzieje, biegnąc niekiedy podobnym torem co powszechna historia życia społecznego, w niektórych aspektach zdradzają wyraźne odrębności, odnosząc się do specyficznych, różnie motywowanych indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzkich. Wielość ich form sprawia, że jawią się one w kontekście różnorakich motywacji ideologicznych (tak zwana ideologia alpinizmu i taternictwa) i często wsparte są na świadomie dobranych podstawach filozoficznych. Historia turystyki górskiej i alpinizmu dotyczy więc zarówno pojedynczych dokonań zdobywczych, jak i dziejów form organizacyjnych klubów i stowarzyszeń ludzi gór. Turystyka górska i alpinizm w toku swojego rozwoju ujawniają także istotne zdolności kulturotwórcze, których przejawami są twórczość literacka i artystyczna. Artykuły zebrane w niniejszym tomie omawiają szereg tych zjawisk.

Ewa Grzęda, Wstęp
Ewa Grzęda, Introduction
Dział I. Artykuły i rozprawy
Jan Pacholski, Od relacji z wypraw do przewodnika — początki
karkonoskich poradników dla podróżnych na przełomie XVIII
i XIX wieku / Von Expeditionsberichten zum Führer — die Anfänge
der Ratgeber für Riesengebirgereisende an der Jahrhundertwende
des 18. zum 19. Jahrhundert
Michael Wedekind, „Was soll der Mensch da oben?“. Vom politischen Nutzen
des Bergerlebnisses / „Po co ten człowiek tam na górze?”. O politycznym
wykorzystaniu przeżyć górskich
Miloš Řezník, Grenzüberschreitung. „Romantische Reise“ und „Preußentum-
Probe“ im Vormärz: Wácslaw Wladiwoj Tomeks Wanderungen im schlesischböhmischen
Grenzland / Przekroczenie granicy. Romantyczna podróż i próba
pruskości w okresie przedmarcowym — Wácslawa Wladiwoja Tomka
wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim
Jacek Kolbuszewski, Z dziejów tematyki górskiej w literaturze czeskiej.
František Palacký i Milota Zdirad Polák
Ewa Grzęda, Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej
Włodzimierz Toruń, Alpy w twórczości Zygmunta Krasińskiego
Renata Gadamska-Serafin, Michała Andrzejkowicza-Butowta odkrywanie
gór Kaukazu
Ewa Kolbuszewska, Cepry w górach. Turystyka masowa w krzywym
zwierciadle (do lat siedemdziesiątych XX wieku)
Patrice M. Dabrowski, Wciąż terra incognita? Turystyka górska w Karpatach
Wschodnich w okresie autonomii galicyjskiej
Jerzy Kapłon, Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie
Małgorzata Łoboz, Błogosławiony widok i architektura pustelni.
Stefana Żeromskiego epizod z dziejów szlaku na Kalatówki
Justyna Bajda, W naszej letniej stolicy… Satyra Ludwika Szczepańskiego
na młodopolskich turystów w Tatrach
Katarzyna Tałuć, Górska wędrówka w służbie wychowania „nowego”
człowieka w dwudziestoleciu międzywojennym
Krystyna Heska-Kwaśniewicz, „Góry to naisto najszlachetniejsze dzieło Boże”.
O Złotej wolności Zofii Kossak
Anna Pigoń, Literacka nieśmiertelność sióstr Lidy i Marzeny Skotnicówien
Dorota Heck, Wojciecha Kudyby Gorce Pana
Dział II. Noty i notaty
Kai Reinhart, Incognito przez kraj przyjaciół. Nielegalni wspinacze z NRD
w Związku Radzieckim
Jacek Kolbuszewski, Potopu świata fale i Mer de Glace. O pewnym sposobie
obrazowania górskiego pejzażu
Magdalena Gołaczyńska, Teatr Nasz w Michałowicach, czyli teatr rodzinny
i wiejski
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Opis jednej podróży.
W Górach Olbrzymich Stanisława Bełzy
Dział III. Recenzje
Okruchy łemkowskiego świata (Jacek Kolbuszewski)
Rabczańskie opowieści nieznane (Maria Kościelniak)
Jegomość z parafii na końcu świata, czyli pod Giewontem
(Małgorzata Łoboz)
Na każde wezwanie naczelnika (Anna Pigoń)
Na czterech łapach przez Himalaje albo kilka spostrzeżeń o „psich” książkach
Agaty Włodarczyk i Przemka Bucharowicza (Dorota Nowicka)
Indeks nazw osobowych
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter