Dziennikarstwo i Media 10. Wizerunki kobiet

Arkadiusz Lewicki (red.)
ISBN: 978-83-229-3664-1
Liczba stron: 112
Format: B5 specj., oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Dziesiąty numer „Dziennikarstwa i Mediów” poświęcony jest medialnym wizerunkom kobiet. Renata Łukaszewska opisuje obraz Zofii Beksińskiej wyłaniający się z książki Magdaleny Grzebałkowskiej. Sylwia Dec-Pustelnik ukazuje, jak w prasie prezentowana była Wanda Rutkiewicz. Urszula Tes nie tylko zajęła się wybitną polską dokumentalistką, Ireną Kamieńską, ale przeanalizowała także, w jaki sposób autorka Robotnic ukazuje w swoich filmach kobiety. Z kolei Agnieszka Całek przygląda się powieści Margaret Atwood Opowieść podręcznej  i powstałemu na jej podstawie serialowi, wpisując je w dyskusje na temat praw kobiet. Kolejne dwa artykuły dotyczą kwestii związanych z komunikowaniem marketingowym. Patrycja Kochanek bada medialny wizerunek Chiary Ferragni, Krzysztof Waraksa i Dominika Ziętek zaś przeprowadzają analizę mitologizacji ról genderowych we współczesnych reklamach perfum. Ostatni tekst, autorstwa Katarzyny Pruś, dotyczy antropologii medycznej i terapeutycznej roli baśniowych opowieści.

 • Renata Łukaszewska, Kobieta przylepiona. Zofia Beksińska w książce Magdaleny Grzebałkowskiej Beksińscy. Portret podwójny
 • Sylwia Dec-Pustelnik, Kobieta na dachu świata, czyli kilka słów o historii oraz wizerunku medialnym Wandy Rutkiewicz
 • Urszula Tes, Dokumentalne portrety kobiet w filmach Ireny Kamieńskiej
 • Agnieszka Całek, Nolite te bastardes carborundorum. Podręczna w dyskursie medialnym o prawach kobiet
 • Patrycja Kochanek, Chiara Ferragni — marka luksusowa i ikona współczesnego świata mody. Studium przypadku
 • Krzysztof Waraksa, Dominika Ziętek, Seksmisja — mitologizacja ról płciowych w reklamach perfum. Analiza komparatystyczna
 • Katarzyna Pruś, Opowieść o jesieni jako rite de passage. Rola scenariuszy kultury w oswajaniu choroby nowotworowej u dzieci
 
 • Renata Łukaszewska, An adhered woman. Zofia Beksińska in Magdalena Grzebałkowska’s book "Beksińscy. Portret podwójny" (The Beksińskis. A Double Portrait)
 • Sylwia Dec-Pustelnik, A woman on the roof of the world or on Wanda Rutkiewicz’s story and media image
 • Urszula Tes, Documentary portraits of women in Irena Kamieńska’s films
 • Agnieszka Całek, Nolite te bastardes carborundorum. The handmaid in the media discourse about women’s rights
 • Patrycja Kochanek, Chiara Ferragni — a luxury brand and an icon of the contemporary fashion world. A case study     
 • Krzysztof Waraksa, Dominika Ziętek, Sexmission — the mythologisation of gender roles in perfume advertising. A comparative analysis
 • Katarzyna Pruś, The story of autumn as a rite of passage. The role of cultural scripts in making children come to terms with cancer

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter