Prace Kulturoznawcze XXIII, nr 2-3. Kultura misji

Jacek Małczyński, Renata Tańczuk (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 296
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 55,00 PLN   

Nadając numerowi tytuł Kultura misji, chcemy przyjrzeć się rozmaitym projektom kulturowym, które były i są podejmowane pod hasłem misji. Eksplorując różne typy misji (cywilizacyjne, religijne, naukowe, polityczne, kosmiczne czy ekologiczne), pytamy o to, co jest im wspólne. W naszym przekonaniu tym, co łączy te projekty, jest ich związek z wartościami, który czyni z nich interesujący przedmiot badań kulturoznawczych. Misje są bowiem świadectwem kulturowej różnorodności, przez co mogą prowadzić do aksjotycznych konfliktów, zderzenia niewspółmiernych skal i układów wartości. Jakkolwiek towarzyszą im szczytne cele, mają one też ciemną stronę związaną z podbojem, wyzyskiem czy eksploatacją środowiska.

 • Jacek Małczyński, Renata Tańczuk, Kultura misji
 • Agnieszka Jelewska, Metafory i narzędzia planetarnej kolonizacji. Od pierwszego globusa do Earth System Science
 • Anna Nacher, Obserwuj, reaguj, odkrywaj. Permakultura przeciw agrologistyce
 • Dariusz Brzostek, Fikcja antropologiczna czy antropologia spekulatywna? O funkcjach poznawczych narracji fantastycznonaukowych
 • Dawid Junke, Misja na Księżyc. Filmowe obrazy wielkiego skoku ludzkości
 • Robert Zontek, Od trawelogu do King Konga. Misja badawcza jako motyw kina lat dwudziestych i trzydziestych w świetle imaginarium społecznego epoki
 • Małgorzata Dancewicz, Performatywne misje simius sapiens. Coco Fusco na Planecie Małp
 • Renata Tańczuk, Misyjne rzeczy. Kilka uwag o sprawczości rzeczy na Watykańskiej Wystawie Misyjnej w 1925 roku
 • Anna Maria Busse Berger, The Leipzig Mission and Bruno Gutmann
 • Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Łukasz Gniadek, Tropicale. Uwikłane piękno
 • Michał Witek, Historia, naród i nacjonalizm. Ewolucja misji chińskich muzeów w kontekście współczesnej „gorączki” muzealnej w Chińskiej Republice Ludowej
 • Magdalena Barbaruk, Misja uniwersytetu. Walka o reformę na Universidad Católica de Chile

Przekłady

 • Anna Maria Busse Berger, Głosząc ewangelię Singwebegung. Etnomuzykolog na misji w Tanganice w latach trzydziestych XX wieku

Archiwum

 • Wilhelm Schmidt, Nauki o ludach i językach a katoliccy misjonarze
 • Alfred Russel Wallace, Archipelag Malajski: kraina orangutana i rajskiego ptaka. Opowieść o podróży, ze studiami człowieka i natury (fragmenty)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter