Wrocławskie Studia Politologiczne 27/2019

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 40,00 PLN   

27 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” zawiera artykuły naukowe z wielu subdyscyplin politologii. Zostały one przygotowane przez pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowany materiał dotyczy zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktyki życia społeczno-politycznego, aktywności społecznej i szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zamieszczone zostały także sprawozdania: z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, (Re)Constructions, Interpretations”, Halle, październik 23–25, 2019 r. oraz 13 Konferencji Generalnej European Consortium for Political Research (ECPR), która odbyła się we Wrocławiu w dniach 4–7 września 2019 roku.
27 numer „Wrocławskich Studiów Politologicznych” wpisuje się w tradycję interdyscyplinarnego podejścia do badań politologicznych, co pozwala na wielowymiarowy opis rzeczywistości społeczno-politycznej.

Teoria polityki

 • ANDRZEJ W. JABŁOŃSKI, LESZEK SOBKOWIAK, Teoria polityki w badaniach profesora Andrzeja Czajowskiego
 • MIROSŁAW KARWAT, O działaniach politycznych i pokrewnych. Glosa do typologii Andrzeja Czajowskiego
 • TOMASZ BROWARNY, Współczesne problemy krajów Europy Zachodniej z perspektywy teorii Mancura Olsona
 • SEBASTIAN JUCHNOWSKI, Krytyka konwencjonalizmu w myśli Leszka Kołakowskiego w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych

Życie polityczne

 • MAREK MAZURKIEWICZ, Uczestnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w polskim życiu politycznym po 1989 roku
 • EUGENIUSZ MŁYNIEC, Hipokryzja i cynizm polityków — normalność czy patologia?
 • MARIA REISKY, Polski kryzys na forum Bundestagu w 1980 roku
 • ŁUKASZ CYMBALUK, DAMIAN ZIÓŁEK, Rozważania nad populistyczną naturą Alternatywy dla Niemiec

Aktywność społeczna

 • AMADEUSZ URBANIK, Tożsamość Łemków jako czynnik wpływający na skuteczność rzecznictwa i artykulacji interesów mniejszości ukraińskiej w Polsce
 • KATARZYNA ZAWADZKA, Społeczniczki czy polityczki? Aktywność polityczna pełnomocniczek Kongresu Kobiet
 • ŁUKASZ WIELGOSZ, Rywalizacja polityczna w stanie bezpartyjnym

Kwestie bezpieczeństwa

 • PIOTR BUKOWCZYK, Muzułmanie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
 • JANUSZ TOMASZEWSKI, Odrodzenie Wojska Polskiego 1918–1921
 • MONIKA NIEDZIÓŁKA, Rola państwa w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Poland 1989: Negotiations, (Re)Constructions, Interpretations”, Halle 23–25 października 2019 roku (Marta Baranowska)
 • Europejska i światowa politologia we Wrocławiu. 13 Konferencja Generalna European Consortium for Political Research (ECPR), 4–7 września 2019 roku (Michał Kuś)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter