Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XV, fasc. 1 (2020)

Adam Chmielewski (red.)
ISSN: 1895-8001
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Zeszyt pierwszy z 2020 roku kwartalnika filozoficznego Studia Philosophica Wratislaviensia (vol. XV, fasc. 1, 2020) zawiera teksty publikowane zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Na plan pierwszy tego wydania wysuwa się problematyka antropologiczno-etyczna, w tym zagadnienia tolerancji, ludzkiej godności, posthumanizmu oraz emocjonalności, omawiane z filozoficznego punktu widzenia. Uzupełnieniem dla tych artykułów są tekstu podejmujące kwestie teoriopoznawcze, polityczno-filozoficzne i estetyczne.

ARTYKUŁY

 • Oseni Taiwo Afisi, Re-echoing the Conservatism in Karl Popper’s Piecemeal Engineering
 • Buket Korkut Rap tis, The Relevance of Emotions for Ethical Discourse: A Thesis in Philosophical Anthropology
 • Tomasz Jarymowicz, Toleration: A Conflict Resolution Method in Pluralist Societies or a Tool of Discrimination
 • Paweł Sikora, Pojęciowa treść percepcji a realizm epistemologiczny. Zarys problemu
 • Roman Konik, Leonardo północy. O estetyce Albrechta Dürera
 • Witold Płotka, Psychologia opisowa na nowo odczytana? Szkic o metodzie w filozofii Leopolda Blausteina
 • Artur Nyczak, Przyczynowość i celowość w dziejach w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera i Odo Marquarda
 • Jan Wadowski, Cywilizacja techniczna a poszukiwanie integralnego rozwoju
 • Józef Kożuchowski, Godność ludzka a prawa człowieka w ujęciu Roberta Spaemanna

RECENZJE

 • Marek Błaszczyk, W pułapce posthumanizmu
 • Mieszko Wandowicz, O u-chodzeniu (ze) wspólnoty oraz jego niebezpieczeństwach
 • Michał Węcławski, Filozof posępnego oblicza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter