Prace Kulturoznawcze XXIV, nr 1. Czytanie Margalita

Katarzyna Liszka, Justyna Jezierska (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 120
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 30,00 PLN   

Niniejszy tom „Prac Kulturoznawczych” poświęcony jest w całości dziełu wybitnego izraelskiego filozofa Avishaia Margalita. Margalit w unikatowy sposób łączy w swoim dziele perspektywy filozofii języka, filozofii społeczno-politycznej, etyki z namysłem nad bieżącymi wydarzeniami i tendencjami zachodzącymi w kulturze, społeczeństwie i polityce. „Bohaterami” Margalitowych opowieści o pojęciach — jak sam nazywa własną działalność filozoficzno-krytyczną — są między innymi: upokorzenie, przyzwoite społeczeństwo, etyka pamięci, świadek moralny, zgniły kompromis czy zdrada. Zamieszczone w tomie przekłady, pochodzące z prac The Decent Society i The Ethics of Memory, dotyczą niezwykle ważnych w dorobku tego myśliciela, a także intelektualnie nośnych, koncepcji upokorzenia i świadka moralnego. Zgromadzone tu teksty prezentują, niemal nieznaną polskiej humanistyce, myśl Margalita, korzystając z niej w różnych obszarach: od analizy świadectw ocalałych, po rozważania o demokracjach w Europie Środkowo-Wschodniej jako przyzwoitych społeczeństwach. To, wydawałoby się, szerokie spektrum tematyczne pokazuje jedynie wycinek możliwości, jakie daje lektura Margalita. Dzieło izraelskiego filozofa może stanowić podstawę czy inspirację do rozmaitych twórczych adaptacji oraz polemik w polu refleksji o kulturze, polityce czy prawie. Zachęcamy zatem do czytania Margalita. 

  • Czytanie Margalita. Wprowadzenie (Justyna Jezierska, Katarzyna Liszka)
  • Katarzyna Liszka, Avishai Margalit — słownik pojęć podstawowych
  • Justyna Jezierska, Między obowiązkiem pamięci a jej zdradą. Analiza rozważań Avishaia Margalita i Paula Ricoeura
  • Filip Cyuńczyk, Zmagania Europy Środkowej z pamięcią a koncepcje przyzwoitego społeczeństwa i etyki pamięci Avishaia Margalita
  • Marta Iwaszuk, Notatki Załmena Gradowskiego w świetle koncepcji świadka moralnego Avishaia Margalita

Przekłady

  • Avishai Margalit, Upokorzenie
  • Avishai Margalit, Świadek moralny

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter