Nowa kodyfikacja prawa karnego LV. Wpływ zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne

Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 144
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Tom LV „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” jest owocem Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowia Psychicznego, która odbyła się 9 października 2019 roku w Lesznie. Patronat nad tym przedsięwzięciem naukowym sprawowali Prezydent Miasta Leszna, JM Rektor Uniwersytetu SWPS oraz Wielkopolska Izba Lekarska. Zebrane opracowania dotyczą problemu wpływu zdrowia psychicznego na bezpieczeństwo publiczne, koncentrują się wokół tematyki współczesnych zagrożeń zdrowia psychicznego i podniesienia kompetencji społeczeństwa w zakresie niesienia pomocy w tej dziedzinie. Warto zauważyć, że równie istotnym zadaniem była próba odniesienia się przez autorów do walki ze stygmatyzacją osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Wskazana grupa jest szczególnie narażona na dyskryminację w różnych sferach życia, a stereotypowe postrzeganie jej przez ogół społeczeństwa z pewnością nie służy procesowi jej asymilacji z osobami zdrowymi.

  • Słowo wstępne
  • Teresa Gardocka, Pozbawienie wolności w celu zbadania stanu psychicznego w prawie polskim
  • Ewa Gruza, Od zbrodni przez media do wyroku
  • Piotr Herbowski Dominika Słapczyńska, Monitorowanie zachowań osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym
  • Dariusz Jagiełło, Choroba psychiczna a świadek w procesie karnym (wybrane problemy na styku prawa i medycyny)
  • Piotr Jóźwiak, Niektóre prawnokarne (represyjne) metody przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom, w tym zwłaszcza tak zwanym dopalaczom, przez gminy
  • Barbara Leśniak, Marek Leśniak, Gotowość do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w kontekście sytuacji psychologicznej osoby pokrzywdzonej
  • Anna Malicka-Ochtera, Stalking z perspektywy sprawcy i ofiary
  • Anna M. Ziółkowska, Samobójstwa dzieci i młodzieży przed wybuchem II wojny światowej i obecnie — co się zmieniło, co pozostało bez zmian

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter