Nowa kodyfikacja prawa karnego LVI

Tomasz Kalisz, Maciej Trzciński (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 228
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Tom 56 NKPK prezentuje dość zwarty tematycznie panel opracowań związanych z problemami kryminalistycznymi oraz prawnokarnymi. Wśród zagadnień poruszanych w niniejszym tomie odnajdziemy interesujące rozważania dotyczące zniesławienia, analizę w zakresie weryfikacji wersji zabójstwa w przypadkach zaginięcia człowieka oraz inne zagadnienia związane z dowodzeniem w przypadku zabójstwa. Wśród opracowań znalazły się także artykuły poświęcone czynnościom oględzinowym realizowanym w toku postępowania karnego. Teksty zebrane w kierowanym do czytelników tomie krytycznie analizują wprowadzane i proponowane nowe rozwiązania. Niestety uwagi autorów nie są brane pod uwagę przez ustawodawcę, który często tworzy prawo bez  konsultacji ze specjalistami i bez przeprowadzenia środowiskowych konsultacji. Dobrze, że przynajmniej pozyskany szeroki krąg czytelników ma sposobność zapoznania się z poglądami pracowników nauki i przedstawicieli praktyki, które pozostają w opozycji do treści zawartych w nowych regulacjach ustawowych, a nawet wyraźnie wskazują nieprawidłowości w stosowaniu prawa.

 

 • Słowo wstępne

Prawo karne materialne

 • Jarosław Kotas, Karać czy zasądzać — dylematy towarzyszące odpowiedzial­ności karnej za zniesławienie

Prawo karne procesowe

 • Denis Solodov, Dowodzenie w sprawach o zabójstwo bez ciała — zarys proble­matyki
 • Marek Lisowicz, Tomasz Motyl, Oględziny i dokumentacja zdarzeń o charak­terze upadku z wysokości w terenie eksponowanym i jaskiniach z udziałem ratowników Grupy Jurajskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunko­wego

Kryminalistyka

 • Ewa Gruza, Zaginieni czy zagubieni — kilka uwag o prawnych aspektach poszu­kiwań osób zaginionych w Polsce
 • Joanna Stojer-Polańska, Zaginięcia kryminalne, czyli szukanie śladów po latach.89
 • Maciej Trzciński, Krytycznie o niektórych metodach prowadzenia poszukiwań ukrytych
 • Michał Wepsięć, Maciej Trzciński, Oględziny zwłok zakopanych i oględziny miejsca ujawnienia zwłok w przypadku podejrzenia przestępnego spowodo­wania śmierci — propozycja organizacji czynności procesowych. Studium przypadku
 • Paweł Wójcik, Zaginięcie przedsiębiorcy a działalność przedsiębiorstwa — zarys problemu
 • Ryszard Jaworski, Weryfikacja wersji zabójstwa w przypadkach zaginięcia czło­wieka

Doniesienia z praktyki

 • Patrycja Mencel, Realia funkcjonowania grup poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce Jacek Adamiec, Katarzyna Zdeb, Metody geofizyczne w procesie poszukiwania ukrytych zwłok
 • Anna Jurkiewicz, Bez śladu. Niewyjaśnione przypadki zaginięć
 • Aleksandra Wentkowska, Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakre­sie problematyki osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter