Forum Socjologiczne 10. Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Jan Maciejewski, Piotr Pieńkowski, Małgorzata Stochmal (red.)
ISSN: 2083-7763
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Podjęta problematyka bezpieczeństwa, analizowana z perspektywy nauk społecznych, stała  się wymuszonym przez rzeczywistość a poprzez to coraz popularniejszym polem badawczym. Przyczyn tego należy szukać, po pierwsze, w samej rzeczywistości społecznej. Obecne w niej różnorodne zagrożenia, jak (między innymi) trwające wojny, ataki terrorystyczne, zagrożenia klimatyczne, epidemie czy kryzysy finansowe mają swój wspólny mianownik, który można definiować jako „społeczeństwo ryzyka” lub jako kulturę strachu. Po drugie, istotność sfery bezpieczeństwa wzrasta ze względu na aspekt prognostyczny. Zagrożenia mają często charakter potencjalny, niezrealizowany a jednocześnie cechują się znacznym wpływem na zmiany społeczne już tu i teraz. Trzeciej przyczyny rozwoju badań nad społecznymi kontekstami bezpieczeństwa należy szukać w samej teorii socjologicznej (zwłaszcza nurt funkcjonalny i nurt konfliktu), jak i analizie (modelowej) systemów i struktur społecznych .
Socjologiczna refleksja nad bezpieczeństwem stała się od samego początku jednym z istotniejszych kierunków badawczych, podejmowanych przez badaczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stąd zrodził się pomysł przygotowania numeru tematycznego „Forum Socjologicznego”, o tytule „Społeczne konteksty bezpieczeństwa”. Prezentowane w tomie artykuły są pochodną referatów i dyskusji konferencyjnych, jakie w maju 2019 roku odbyły się w ośrodku wrocławskim w trakcie cyklicznej XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką (Wrocław, 9-10 maja) oraz podczas XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność (Wrocław, 11-14 września). Data opublikowania tego numeru „Forum Socjologicznego” zbiegła się także z X-leciem funkcjonowania  Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Wprowadzenie
 • Janusz Sztumski, Wybrane problemy metodologiczne dotyczące badań bezpieczeństwa
 • Juliusz Piwowarski, Łukasz Trzciński, Metodologiczna tożsamość antropologii bezpieczeństwa. Prolegomena
 • Marek Gorzko, Kategoria poczucia bezpieczeństwa w świetle wybranych teorii socjologicznych
 • Tomasz Kołodziej, Możliwość aplikacji modelu homo agens-institutionalist w badaniach Policji
 • Magdalena Fiternicka-Gorzko, Przydatność perspektywy biograficznej w badaniu grup dyspozycyjnych
 • Aleksandra Skrabacz, Migracje XXI wieku jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej
 • Robert Janik, EU cooperation in the field of security — wishful thinking or a real possibility
 • Maciej Gurtowski, Cyfrowy wyścig zbrojeń w erze ekspansji kapitalizmu nadzoru
 • Maria Miczyńska-Kowalska, Olga Filipiak, Bezpieczeństwo energetyczne w społeczeństwie ryzyka
 • Tomasz Łuczyszyn, Andrzej Łuczyszyn, Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne jako elementy polityki gospodarczej państwa i ryzyka
 • Grzegorz Klein, Kształtowanie wizerunku wybranych grup dyspozycyjnych
 • Kornel Musiał, Analiza sytuacji zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 • Małgorzata Stochmal, Caringly subjective agency of Volunteer Fire Brigade members expressing the benefits of gifts and sacrifice for local communities
 • Aneta Urbaniak, Od wspomożyciela do wroga — o doświadczeniach współpracy z policją z perspektywy rodzin osób zaginionych długotrwale
 • Zygmunt Dudek, Etyka służby w grupach dyspozycyjnych — socjologiczne konteksty
 • Robert Poklek, Motywacja zawodowa funkcjonariuszy rozpoczynających pracę w więziennictwie
 • Małgorzata Pychner, Diagnoza potrzeb edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa osobistego w percepcji uczniów szkół podstawowych na przykładzie miasta powiatowego

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z obrad grupy tematycznej Od socjologii wojny i wojska do socjologii grup dyspozycyjnych i bezpieczeństwa, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny we Wrocławiu, 11–14 września 2019 (Piotr Pieńkowski)
 • Sprawozdanie z XVII Międzynarodowego Seminarium Metodologicznego Metodologia badań systemów społecznych, Wrocław, 12 grudnia 2019 (Urszula Mazurkiewicz, Elżbieta Sypniewicz)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter