Oblicza Komunikacji 2. Ideologie codzienności

Irena Kamińska-Szmaj (red.)
ISSN: 2083-5345
ISBN: 978-83-229-3090-8
Liczba stron: 339
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Ideologie codzienności to druga książka serii Oblicza Komunikacji poświęcona problemom ideologii. Wrocławscy lingwiści zaprosili do udziału w niej reprezentantów różnych dziedzin wiedzy, których artykuły (w sumie 33 teksty) tworzą interdyscyplinarną perspektywę badań relacji zachodzących w obszarze język – komunikacja – ideologia. Prace składające się na tom, zebrane w czterech grupach tematycznych: Polityka – media – społeczeństwo, Religia, Reklama oraz Płeć w kulturze masowej, są cennym przyczynkiem w dyskusji nad rolą ideologii i mediów we współczesnej kulturze.

 • Wstęp

Polityka i media

 • Jerzy Bartkowski, Ideologia populistyczna a lokalne ruchy wyborcze
 • Jerzy Biniewicz, Figura wroga we współczesnym dyskursie publicznym
 • Kamila Biskupska, „Ocet” i „Teleranek”, czyli o pamięci społecznej w dyskursie współczesnych trzydziestolatków
 • Anna Dąbrowska, Zacieranie granic między sferą prywatną i publiczną. Seksafera w „Samoobronie”
 • Jarosław Klebaniuk, Prawicowy autorytaryzm – orientacja osobowościowa i predykator preferencji politycznych
 • Piotr Kulas, Konserwatyzm, liberalizm i resentymenty
 • Krzysztof Nowakowski, Ewolucja debaty publicznej – od propagandy do komunikacji społecznej
 • Marta Rakoczy, Ideologia liberalizmu w ujęciu Richarda Rorty’ego.
 • Rafał Riedel, Demokracja medialna
 • Dorota Sajewska, Teatr jako fetysz. Ideologia – polityka – estetyka we współczesnym teatrze polskim
 • Magdalena Steciąg, Struktury konceptualne w różnych politycznych orientacjach dyskursywnych (na przykładzie exposés premierów)
 • Anna Szewczyk, Funkcje metafor potocznych w tekstach prasowych o polityce
 • Arkadiusz Ściepuro, „Przyj dziewczyno, przyj do sukcesu”, czyli Różewiczowska krytyka ochlokracji

Reklama

 • Agnieszka Dytman-Stasieńko, „Kultura zachciankowa” a polski antykonsumpcjonizm.
 • Michał Grech, Agnieszka Książek, Anna Przyborska-Borkowicz, Dyskurs firm i instytucji – konstrukcja rzeczywistości
 • Dominik Lewiński, Komunikacja marketingowa a ideologia. Rzecz o kulturalizacji rynku
 • Patrycja Pałka, Ideologiczny aspekt rozmowy handlowej
 • Ewa Szczęsna, Reklama jako ideologia

Religia

 • Krzysztof Biliński, Obraz świata kreowany w publikacjach wybranych sekt chrześcijańskich
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Jak krytycy nazywają ideologię Radia Maryja?
 • Andrzej Górny, Religia w wirtualnej przestrzeni. Internetowe obszary sacrum
 • Celina Kisiel, Mowa „dla kogoś” czy „przeciw komuś”? Językowe bezdroża „Słowa Powszechnego” i „Naszego Dziennika”
 • Daria Mazur, Dialog niemożliwy. Realizm socpaksowski – próba połączenia sfery ideologii i religii

Płeć

 • Mirosława Ampel-Rudolf, Jak o Tobie myślą, tak dla Ciebie piszą
 • Monika Bednarczuk, Marzenie o męskości w wybranych polskich koncepcjach nacjonalistycznych
 • Katarzyna Długosz-Niedbalec, Jakie wizerunki kobiet i mężczyzn są popularyzowane w podręcznikach dla cudzoziemców?
 • Alina Jurasz, Czy Córy Egalii pomogą zrozumieć istotę seksizmu językowego?
 • Julia Legomska, Prasa adresowana do rodziców – czyli do kogo? Ideologia nowego rodzicielstwa w dyskursie miesięcznika „Dziecko”
 • Agnieszka Libura, Metamorfoza pojęć ważnych społecznie. O próbach zmiany pojęcia małżeństwa w dyskursie na temat homoseksualizmu
 • Agnieszka Małocha-Krupa, Wgląd w semantykę i pragmatykę pojęcia feminizmu
 • Dorota Michułka, Ideologia płci jako strategia adaptowania tekstów do szkół w podręcznikach do nauczania języka polskiego dla dziewcząt i chłopców z II połowy XIX wieku
 • Magdalena Piechota, Kobieta według „Wysokich Obcasów”
 • Agata Zygmunt, Feminizm a symboliczna ideologia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter