Oblicza Komunikacji 1. Ideologie w słowach i obrazach

Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.)
ISSN: 2083-5345
Liczba stron: 296
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Oblicza Komunikacji to czasopismo poświęcone studiom nad dyskursem (discourse studies). Głównym obszarem naszego zainteresowania są badania współczesnej komunikacji w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.

Czasopismo jest transdyscyplinarne. To szeroko otwarte forum wymiany myśli dla komunikologów o różnych orientacjach metodologicznych (lingwistów, socjologów, psychologów, pedagogów, historyków, medioznawców i in.).

Oblicza Komunikacji to pismo poświęcone interdyscyplinarnym badaniom nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Jego najważniejszym celem jest wypracowanie w Polsce zintegrowanych narzędzi pozwalających opisywać wszelkie przejawy i aspekty dyskursu.

 • Wstęp
 • Jadwiga Puzynina, Ideologia w języku polskim
 • Jerzy Bartmiński, Wartości i ich profile medialne
 • Mirosław Karwat, Cechy myślenia ideologicznego
 • Elżbieta Laskowska, Przywoływanie ideologii w dyskursie
 • Grażyna Habrajska, Przeżywanie ideologii
 • Aleksy Awdiejew, Ideologia, postawa a komunikacja
 • Marcin Kosiński, Czy ideologia może być mierzona ankietami?
 • Piotr Zemszał, Ideologem w dyskursie ideologicznym
 • Michał Otrocki, O "ujawnianiu" ideologii w krytycznej analizie dyskursu – kilka refleksji
 • Michael Fleischer, Ideologia – jej funkcje komunikacyjne i kognitywne
 • Danuta Kępa-Figura, Ideologizacja i "dezideologizacja" komunikacji medialnej
 • Sylwia Galanciak, Telewizyjna kreacja wspólnoty wyobrażonej
 • Jerzy Jastrzębski, Edukacja jako ideologia
 • Marian Bugajski, Ideologiczne podłoże myślenia o języku w dziejach polszczyzny
 • Anna Wojczyńska, "Ideologia" w kulturowej teorii literatury
 • Marcin Czerwiński, Literatura jako wartość a ideologia
 • Maciej Gorczyński, Ideologia w literaturze, teorii literatury i "metateorii"
 • Małgorzata Krzysztofik, Astrologia jako ideologia totalna na przykładzie polskiej kalendariografii XVII-wiecznej
 • Agnieszka Janiak, Ideologia szpitalna wobec śmierci
 • Michał Sarnowski, Ideologizacja polskich podręczników do nauki języka rosyjskiego – próba rekonesansu
 • Anna Żurek, Tomasz Piekot, Ideologie w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
 • Joanna Dobrowolska-Bielecka, Ideologia Szkoły – szkoła o ideologii. Pierre'a Bourdieu myśli o Szkole
 • Anna Maj, Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sieciowego
 • Katarzyna Hagmajer, Szkoła jako rytuał przejścia i fabryka
 • Alicja Nowakowska, Semantyka barw w służbie ideologii
 • Jan Franciszek Jacko, Ewokatywna, sugestywna i perswazyjna funkcja symboli propagujących ideologię
 • Jan Franciszek Jacko, Ideologie wyrażane przestrzenią. Przykład symboliki wertykalnej
 • Igor Piotrowski, Ideologia w varsavianach
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Fotografia dziennikarska jako metoda przekazywania informacji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter