Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004

Tomasz R. Dębowski
ISBN: 978-83-229-3237-7
Liczba stron: 408
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2011
Cena: 48,00 PLN   19,00 PLN  
Cena: 24,00 PLN   

Główną przesłanką, która skłoniła autora do przeprowadzenia badań nad stosunkiem polskich Kościołów chrześcijańskich do zagadnień międzynarodowych w latach 1989–2004, był brak jakichkolwiek opracowań na ten temat. Penetracja tego obszaru badawczego pokazała bowiem, że żaden z Kościołów nie dysponuje monografią poruszającą przywoływaną problematykę, a dostępne na rynku opracowania tylko wybiórczo dotykają niektórych kwestii, na przykład stosunku do polskich starań o członkostwo w Unii Europejskiej.

Dysertacja Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989–2004 składa się z wprowadzenia, dziesięciu rozdziałów merytorycznych i wniosków. W publikacji poruszone zostały zagadnienia dotyczące: polskich starań o członkostwo w NATO i UE; stosunków RP z Niemcami, Rosją, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą; problematyki żydowskiej i państwa Izrael, konfliktów na terenie byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii; problematyki irackiej oraz kwestii terroryzmu międzynarodowego.

Wprowadzenie

 • Temat pracy
 • Przedmiot badań
 • Cele badań, problemy badawcze i hipotezy badawcze
 • Charakterystyka materiału badawczego
 • Struktura pracy

I. Kościoły chrześcijańskie w Polsce — podstawowe wiadomości

 • Struktura i specyfika wyznaniowa społeczeństwa polskiego w latach 1989–2004
 • Kościół rzymskokatolicki
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
 • Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP

II. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec członkostwa RP w NATO

 • Kościół rzymskokatolicki wobec członkostwa RP w NATO
  • Biskupi katoliccy wobec członkostwa RP w NATO
  • Prasa katolicka wobec członkostwa RP w NATO
 • Prasa protestancka wobec członkostwa RP w NATO

III. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec integracji europejskiej

 • Kościół rzymskokatolicki wobec integracji europejskiej
  • Duchowieństwo katolickie wobec integracji RP z UE
  • Biskupi katoliccy wobec Karty praw podstawowych i projektu Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej
  • Prasa katolicka wobec integracji europejskiej
 • Kościoły protestanckie wobec integracji europejskiej
  • Kościoły protestanckie wobec integracji europejskiej w świetle dokumentów
  • Problematyka integracji europejskiej w mediach protestanckich
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wobec integracji europejskiej

IV. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec problematyki niemieckiej

 • Kościół rzymskokatolicki wobec problematyki niemieckiej
  • Biskupi katoliccy wobec problematyki niemieckiej
  • Prasa katolicka wobec problematyki niemieckiej
 • Kościoły protestanckie wobec problematyki niemieckiej
  • Synod Kościoła ewangelicko-reformowanego i biskupi ewangeliccy wobec problematyki niemieckiej
  • Prasa ewangelicka wobec problematyki niemieckiej

V. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec ZSRR i Federacji Rosyjskiej

 • Kościół rzymskokatolicki wobec ZSRR i Federacji Rosyjskiej
  • Publicystyka katolicka wobec stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich
  • Biskupi katoliccy i prasa katolicka wobec kwestii trudnych w relacjach polsko-rosyjskich
 • Duchowieństwo ewangelickie i prasa protestancka wobec problematyki rosyjskiej
 • „Przegląd Prawosławny” wobec problematyki rosyjskiej

VI. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy

 • Duchowieństwo katolickie i prasa katolicka wobec problematyki ukraińskiej
 • Prasa katolicka wobec problematyki białoruskiej
 • Prasa katolicka wobec problematyki litewskiej
 • Duchowieństwo protestanckie i prasa protestancka wobec problematyki ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej
 • „Przegląd Prawosławny” wobec problematyki białoruskiej

VII. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec problematyki żydowskiej i państwa Izrael

 • Duchowieństwo katolickie wobec antysemityzmu
 • Biskupi katoliccy wobec kwestii trudnych w stosunkach polsko-żydowskich
  • Pięćdziesiąta rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i pięćdziesiąta rocznica pogromu w Kielcach
  • Spór o klasztor Karmelitanek w Oświęcimiu
  • Spór o krzyże na oświęcimskim Żwirowisku
  • Wobec zagłady żydowskich mieszkańców Jedwabnego
 • Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec dialogu z Żydami
 • Duchowieństwo katolickie i prasa katolicka wobec konfliktu palestyńsko-izraelskiego
 • Kościoły protestanckie wobec problematyki żydowskiej i państwa Izrael

VIII. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec konfliktów zbrojnych na terenie byłej Jugosławii

 • Duchowieństwo katolickie i prasa katolicka wobec konfliktów na terenie byłej Jugosławii w latach 1991–1995
 • Duchowieństwo katolickie i prasa katolicka wobec konfliktu w Kosowie w 1998 roku
 • Kościoły protestanckie wobec konfliktów na terenie byłej Jugosławii
 • Duchowieństwo prawosławne i „Przegląd Prawosławny” wobec konfliktów na terenie byłej Jugosławii

IX. Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec kwestii irackiej w roku 2003

 • Duchowieństwo katolickie wobec konfliktu irackiego
 • Prasa katolicka wobec konfliktu irackiego
 • Duchowieństwo i wierni Kościołów protestanckich wobec konfliktu irackiego
 • Duchowieństwo i wierni Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec konfliktu irackiego

X. Kościoły chrześcijańskie wobec terroryzmu międzynarodowego

 • Biskupi katoliccy wobec terroryzmu międzynarodowego
 • Prasa katolicka wobec terroryzmu międzynarodowego
 • Polska Rada Ekumeniczna i prasa protestancka wobec terroryzmu międzynarodowego

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

 • Dokumenty i zbiory dokumentów
  • Stolica Apostolska i papieże
  • Kościół rzymskokatolicki
  • Kościoły protestanckie
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
  • Polska Rada Ekumeniczna
  • Pozostałe dokumenty
 • Literatura
 • Prace niepublikowane
 • Raporty badawcze
 • Wydawnictwa periodyczne
 • Wydawnictwa multimedialne
 • Źródła internetowe

Summary

Indeks osobowy

Wykaz tabel i wykresów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter