Estudios Hispanicos XXII: Lletres catalanes

Trinidad Marín Villora, Justyna Ziarkowska (red.)
ISSN: 2084-2546
Liczba stron: 180
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 29,00 PLN   15,00 PLN  

Kolejny, już dwudziesty drugi, monograficzny i dwujęzyczny numer wrocławskiego czasopisma naukowego "Estudios Hispánicos" został przygotowany przez dr Trinidad Marín Villora oraz prof. Justynę Ziarkowską i nosi tytuł Lletres catalanes. Gromadzi on dziewięć artykułów dotyczących literatury katalońskiej, napisanych w języku hiszpańskim i katalońskim przez czterech badaczy krajowych oraz pięciu katalonistów z Hiszpanii. Ukazuje się on 126 lat po uznawanej za pierwszy polski tekst katalonistyczny pracy zatytułowanej Literatura katalańska autorstwa prof. Edwarda Porębowicza, znakomitego romanisty i rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Wolumin ten jest zatem wkładem redakcji i autorów "Estudios Hispánicos" w rozwój badań nad historią, kulturą i literaturą Katalonii w Polsce. Prezentowane wyniki badań w znacznej mierze dotyczą literatury współczesnej, mowa jest o pisarstwie Josepa Lozano, Pere Caldersa, Francesc Trabala, Mercè Rodoreda i Joana Brossy, chociaż część tekstów dotyczy także literatury dawnej np. XV-wiecznego poety Ausiàsa March czy renesansowego pisarza Bernata Metge. Tom zamyka blok recenzji prezentujący nowości wydawnicze związane z polską hispanistyką.

 • TRINIDAD MARÍN VILLORA, JUSTYNA ZIARKOWSKA. Presentación del volumen

ESTUDIOS

 • CARME GREGORI SOLDEVILA, La narrativa breu de Josep Lozano
 • ALFONS GREGORI, Lengua, literatura y fantasticidad en dos relatos de Pere Calders
 • MOISÉS LLOPIS I ALARCON, La desautomatització del llenguatge com a mecanisme irònic a L’home que es va perdre  de Francesc Trabal
 • BARBARA ŁUCZAK, Hacia la subjetividad del mundo vegetal en la prosa de Mercè Rodoreda
 • MARCIN KUREK, Entre Espanya y España. El recurso de las citas en español en la obra poética de Joan Brossa
 • EWA ŁUKASZYK, El erotismo aporético de Ausiàs March
 • SÒNIA GROS LLADÓS, Una nota sobre Lucrècia en Lo somni de Bernat Metge
 • XAVIER PASCUAL LÓPEZ, Les arrels clàssiques de tres parèmies catalanes entorn de l’amistat
 • VICENT MARTINES, Una clave humanista de mediados del siglo XV para el Humanismo de la Corona de Aragón desde fines del siglo XIV: Ferran Valentí y el Prólogo a su traducción de las Paradoxa de Cicerón

VARIA

 • ELENA SÁNCHEZ-LÓPEZ, JORDI ANTOLÍ-MARTÍNEZ, El Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis (CIMTAC)
 • MERYEM IÇIN, Crónica del XXIV Congreso Germano-Catalán en la Universidad Ruhr de Bochum (RUB)  

RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA

 • Urszula ASZYK, Drama–Teatro–Arte. Metateatralidad, intertextualidad y teatralidad del drama español del Siglo de Oro y del siglo XX. Por Justyna Ziarkowska
 • Agnieszka AUGUST-ZARĘBSKA, Trinidad MARÍN VILLORA (eds.), Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas. Por Anna Olchówka
 • Beata BACZYŃSKA, Historia literatury hiszpańskiej. Por Piotr Sawicki
 • Rafael Sergio BALCHES ARENAS, Marta PAWŁOWSKA (eds.), Iberystyka w polskiej panoramie uniwersyteckiej XXI wieku. Materiały z II Ogólnopolskiego Kongresu studentów filologii iberyjskich. Por Martyna Sońta
 • Antonio CORTIJO OCAÑA, Vicent MARTINES (eds.), Multilingual Joan Roís de Corella. The relevance of a Fifteenth-Century Classic of the Crown of Aragon. Joan Roís de Corella Multilingüe. La importància d’un clàssic de la Corona d’Aragó del segle XV. Por Barbara Manasterska
 • Maksymilian DROZDOWICZ, Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas en la literatura paraguaya (1940–1990). Por Anna Olchówka
 • Vicent Josep ESCARTÍ, From Renaissance to Renaissance. (Re)creating Valencian Culture (15th–19th c.). Por Jordi Antolí-Martínez
 • Eugeniusz GÓRSKI, Idea Europy i myśl współczesna w Hiszpanii. Por José Luis Losada Palenzuela
 • Małgorzata KOLANKOWSKA, Czerwony i czarny. Polski spór medialny o Chile w latach 1973–2006. Por Barbara Manasterska
 • José Luis LOSADA PALENZUELA, Justyna ZIARKOWSKA (eds.), Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica. Por Izabela Krzak
 • Roberto MANSBERGER AMORÓS, La Joven Europa y España: la cuestión de «el arte por el arte». Por José Luis Losada Palenzuela
 • Fernando PRESA GONZÁLEZ (ed. y trad.), Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid. Poesía polaca del Romanticismo. Por Justyna Ziarkowska
 • Alicia SILVESTRE (ed.), San Francisco de Asís. Por Izabela Trembińska
 • Magí SUNYER, Montserrat CORRETGER (eds.), Mitologia, simbologia i literatura (1890–1939). Por Trinidad Marín Villora
 • Zdzisław WĄSIK, Małgorzata KOLANKOWSKA (eds.), Del español al hispanismo: Docencia e investigación. Por Agata Draus-Kłobucka
 • Alicja WALERICH, Jan od Krzyża i Edyta Stein. Wyobraźnia i obraz w procesie mistycznym. Por Barbara Manasterska
 • Joanna WILK-RACIĘSKA, Entre la visión del mundo temporal y la aspectual. Casos del español sudamericano. Por Monika Głowicka

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter