Estudios Hispanicos XXVI

Trinidad Marín Villora, Aleksander Trojanowski (red.)
ISSN: 2084-2546
Liczba stron: 156
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Dwudziesty szósty tom czasopisma Estudios Hispánicos, pod redakcją Trinidad Marín Villory i Aleksandra Trojanowskiego, zawiera dziewięć artykułów. Pięć z nich jest pokłosiem międzynarodowego sympozjum „Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos”, które odbyło się w dniach 11–12 maja 2017 roku we Wrocławiu — stanowią więc swoistą kontynuację publikacji, które ukazały się w 25. tomie pisma. Teksty te są poświęcone szeroko rozumianemu zjawisku emigracji i skupiają się na współczesnej literaturze hiszpańskiej oraz komparatystyce w kontekście literatury polskiej i hiszpańskiej. Pozostałe artykuły to studia z zakresu literaturoznawstwa (poświęcone twórczości Sergia Pitola, Manuela Gutiérreza Najery i Eduarda Blanco Amora) oraz stereotypów językowych. Tom zawiera ponadto wspomnienie o prof. Teresie Eminowicz-Jaśkowskiej oraz recenzje wybranych aktualnych publikacji hispanistycznych.

 

 • TRINIDAD MARÍN VILLORA, ALEKSANDER TROJANOWSKI, Presentación del volumen

CRÓNICA DEL HISPANISMO

 • PIOTR SAWICKI, ANNA SAWICKA, Despedida de la profesora Teresa Eminowicz-Jaśkowska

ESTUDIOS
Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos II

 • ELŻBIETA BENDER, La raíz rota de Arturo Barea: destiempo ficcionalizado y autobiografía figurada
 • MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA, La memoria desterrada: Soldados de Salamina de Javier Cercas en el contexto polaco
 • AGNIESZKA KŁOSIŃSKA-NACHIN, El exiliado en la Transición española y polaca. Crematorio de Rafael Chirbes y Niskie Łąki de Piotr Siemion
 • EWA ŚMIŁEK, La poesía de Luis Álvarez Piñer: una voz recuperada del silencio
 • JUSTYNA ZIARKOWSKA, Mi siglo. Confesiones de un intelectual europeo de Aleksander Wat en España.Una traducción imposible

VARIA

 • ADALBERTO MEJÍA, Geografía, memoria y experiencia: los espacios en Sergio Pitol
 • EDWIN MURILLO, Irresoluciones en la poesía de Manuel Gutiérrez Nájera
 • NATALIA SZEJKO, BARTOSZ DONDELEWSKI, “…andábame a amolar o «pensamento»…” — a voz dos excluídos en A Esmorga de Eduardo Blanco Amor na véspera do nacemento do pensamento sociolingüístico galego
 • JUSTYNA TOMCZAK-BOCZKO , Persiguiendo al macho. Análisis cualitativo de los córpora

RESEÑAS Y NOTAS DE LECTURA

 • Grzegorz BĄK, Ludmiła SIRYK, Ewa ŁOŚ (eds.), Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. Por Trinidad Marín Villora
 • Agata Cristina CÁCERES SZTORC, Entre el autoritarismo y la democracia. Feminismo, relaciones de género y violencia en la cultura peruana contemporánea (cine, televisión y creaciónb literaria). Por Maksymilian Drozdowicz
 • Agata DRAUS-KŁOBUCKA, Juan Ramón Jiménez: el creador sin escape. Un proyecto inacabado a la luz de la teoría de la microficción. Por Bartosz Lasik
 • Jan MLČOCH, La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Por Ewa Gomółka
 • Katarzyna MROCZKOWSKA-BRAND, Deportowani z życia. Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty. Por Aleksander Trojanowski
 • Marta PIŁAT-ZUZANKIEWICZ (ed.), En torno a Cervantes. Estudios sobre la época y la obra del autor del Quijote. Homenje al Profesor Kazimierz Sabik. Por Ewa Krystyna Kulak
 • Piotr SAWICKI, Marta MINKIEWICZ, Anna OLCHÓWKA, Iberystyka wrocławska (1967– 2007). Ilustrowany przewodnik retrospektywny. Por Magda Potok
 • Ewa STALA, R. Sergio BALCHES ARENAS, Cecylia TATOJ (eds.), Tendencias en la enseñanza de español LE: perspectivas glotodidácticas y metoddógicos contemporáneas. Por Agata Zapłotna
 • Łukasz SMUGA, Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku. Por Marcin Kołakowski

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter