Nowa kodyfikacja prawa karnego LIII

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 244
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Zebrane w tomie opracowania koncentrują się głównie na zagadnieniu prognozowania i szacowania ryzyka w stosunku do sprawców czynów zabronionych. W dyskusji nad metodami i narzędziami szacowania ryzyka zwraca się uwagę na potrzebę ich stałego doskonalenia i empirycznego weryfikowania. Autorzy prezentują różne aspekty i oceny w perspektywie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z jednym z najbardziej aktualnych problemów szeroko rozumianych nauk kryminologicznych. Z dystansem odnoszą się do rozstrzygnięć, które budzą wiele kontrowersji i powinny być przedmiotem stałej dyskusji. Przedstawione opracowania to interesujący głos w dyskusji naukowej z tego obszaru.

 • Słowo wstępne

Prawo karne materialne

 • Rajnhardt Kokot, Z problematyki prawnokarnej oceny zbiegnięcia sprawcy z miejsca przestępstwa drogowego
 • Katarzyna Łucarz, Rethinking the legal nature of an obligation to remedy damage
 • Piotr Ochman, Przestępstwa gospodarcze z Kodeksu spółek handlowych w świetle danych statystycznych
 • Katarzyna Witkowska-Rozpara, Pozytywna prognoza kryminologiczna jako materialna przesłanka warunkująca zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Uwagi na tle pojęcia „prognoza” oraz orzecznictwa sądów polskich

Prawo karne wykonawcze

 • Adam Kwieciński, Wybrane problemy klasyfikacji penitencjarnej w percepcji personelu specjalistycznego
 • Katarzyna Jadach, Magdalena Sadowska, Psychologiczne i prawne aspekty kontaktów osadzonych ojców z dziećmi
 • Agnieszka Nymś-Górna, Osadzeni z niepełnosprawnością fizyczną — w kierunku diagnozy potrzeb

Nauki pokrewne

 • Alicja Kapała, Różnorodność wariantów diagnozy pedofilii w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym
 • Jurg Gerber, Ahram Cho, Mental health issues experienced by jail inmates in Texas: An overview of diagnostic problems
 • Justyna Włodarczyk-Madejska, Zbieranie danych o nieletnim w praktyce polskich sądów
 • Paulina Perska-Gradowska, Diagnoza w postępowaniu karnym wobec nieletnich przestępców we Francji
 • Rafał Mikowski, Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie obowiązków wynikających z pozwolenia na broń palną
 • Piotr Ochman, Split payment and criminal fiscal law

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter